کرزي : حکومت به شدت مي کوشد تا طالبان به حيات عادي برگردند | افغانستان | DW | 24.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي : حکومت به شدت مي کوشد تا طالبان به حيات عادي برگردند

حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان به روزيک شنبه گفته است که حکومتش به شدت روي مذاکرات صلحي مي کوشد تا حاميان فرمانروايان سابق طالب که متهم به تشديد جنگهاي کنوني مي باشند، دوباره به زندگي صلح آميز برگردند.

کرزی همراه با بان کی مون ریاست کنفرانس را بردوش داشت

کرزی همراه با بان کی مون ریاست کنفرانس را بردوش داشت

کرزي گفته است که ازمدتي بدينسو روند صلح وآشتي همراه با تلاشهايي جهت برگرداندن آن حاميان طالبان که جزء شبکه تروريستي القاعده نيستند " اما مجبورشده اند که افغانستان را ترک بگويند وتفنگ به دست گيرند." شروع شده است. وي دريک کنفرانس عالي که همراه با بان کي مون دبيرکل ملل متحد مشترکاً رياستش را داشت، ونمايندگان کشورهاي حامي افغانستان وهمسايگانش نيزدرآن شرکت داشتند؛ به خبرنگاران گفته است: " آنچه نهايت مهم است اين مي باشد که اين روند به پيش برود."

دراعلاميه مشترکي که درپايان يک نشست خصوصي سه ساعته توسط 24 عضو شرکت کننده اين کنفرانس انتشاريافته است ، حمايت قوي ازتلاشهاي صلح درمنطقه ، تذکارخطرتروريسم و رشد تجارت مواد مخدر که تروريستان را تمويل مي کند، مورد عنايت قرارگرفته اند.

وقتي که ازکرزي سوال شد که حکومت براي برگرداندن طالبان به حيات عادي چه کاري مي کند، وي پاسخ داد:" ما به شدت مي کوشيم تا آنها را دوباره به حيات عادي برگردانيم ، ما مي خواهيم آنها برگردند ودرسازندگي کشورشرکت ورزند."

آگهی