کرزي: با طالبان به صورت رسمي مذاکرهاي صورت نگرفته است | افغانستان | DW | 23.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي: با طالبان به صورت رسمي مذاکرهاي صورت نگرفته است

حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان، روز يک شنبه گفت که هنوز به صورت رسمي هيچگونه مذاکرهاي ميان حکومت افغانستان و طالبان صورت نگرفته است، اما ارتباطهاي فردي وجود داشته است.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

حامد کرزي در برنامه "اين هفته" تلويزيون "ايبيسي" گفت: "البته بعضا ارتباطهاي فردي با برخي عناصر طالبان وجود دارد، که اين هنوز يک روند رسمي نيست". حامد کرزي براي مصالحه و مذاکره با طالبان که اولويت برنامههاي او ميباشد، حمايت جامعه جهاني را نيز کسب کرد. او جرگه مشورتي صلح را برگزار کرد و شورايي را براي مصالحه با طالبان ايجاد نمود.

منتقدين حکومت حامد کرزي ميگويند تلاشهاي يکجانبه براي مصالحه در صورتي که نشانهاي از آشتيپذيري طالبان ديده نميشود، به جسارت طالبان افزوده است. منتقدان کرزي ميگويند که تلاشها براي مصالحه با طالبان شفاف نميباشند.

حامد کرزي گفت: "نقشه (طرح صلح) واضح است. نشانه (شرط)هاي صلح اين خواهد بود که افغانستان حاضر به مذاکره با آن طالباني است که مربوط به افغانستان باشند و نه بخشي از القاعده، آنهايي که بخشي از ديگر گروههاي تروريستي نباشند، آنهايي که قانون اساسي افغانستان و دستآوردهايي را که در چند سال گذشته حاصل کرده ايم، قبول کنند".

با وجود این، حامد کرزي گفت معتقد است که جنگ عليه تروريسم به پيروزي ميرسد. او افزود: "من معتقدم که مبارزه عليه تروريسم به صورت مطلق پيروزشدني است".

کرزي افزود که در مبارزه با تروريسم، "ما بايد دوباره بیازماييم که آيا ما همه مسايل را به صورت درست انجام ميدهيم، آيا ما کار درستي را انجام ميدهيم و آيا ما حمايت مردم افغانستان را داريم".

حامد کرزي به حمايت از مردم ملکي و پايان دادن به فساد تاکيد کرد: "ما بايد از مردم ملکي افغانستان حمايت کنيم تا اين که باعث تلفات ملکي شويم. ما بايد به فساد و تمرين آن در افغانستان خاتمه بدهيم- چيزي که توسط جامعه بينالمللي از طريق قراردادهايي که صورت ميگيرد، انجام ميشود".

همچنين حامد کرزي با تاکيد بر انحلال شرکتهاي امنيتي خصوصي، گفت پول ماليهدهندگان امريکايي نبايد توسط اين شرکتها به مصرف برسد. به گفته او، شرکتهاي امنيتي خصوصي با عناصر جنايتکار کار ميکنند و شورشيان را با پول امريکاييها تمويل مينمايند.

کرزي افزود: "ما بايد به ساختارهاي موازي با حکومت افغانستان پايان ببخشيم و ما بايد به فعاليت کمپنيهاي امنيتي که ميلياردها دالر را مصرف ميکنند پايان دهيم. در موجوديت اينها، افغانستان هرگز نميتواند نيروي پوليس خود را تقويت کند".

اين درحالي است که جان کري، رييس کميته روابط خارجي مجلس سناي امريکا در سفر اخير خود به افغانستان گفت حامد کرزي بايد در مبارزه با فساد جدي باشد، در غير آن کمکهاي ايالات متحده امريکا را از دست خواهد داد.

فرانسپرس/ فرهمند

ويراستار: ياسر

آگهی