پيروزي طالبان درقندهار يا تبليغات؟! | افغانستان | DW | 15.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پيروزي طالبان درقندهار يا تبليغات؟!

حمله ي نيرو هاي تا به دندان مسلح طالبان در شهر قندهار ودر عين زمان چندين حمله افراد جان فداي آنها که سرانجام سبب رهايي حدود 400 تن از افراد طالبان از زندان قندهار گرديد، اکنون در اين شهر سبب ناامني ها شده است.

ولی کرزی:اين حملات بسيار خوب برنامه ريزي گرديده بود و همچنان خوب عملي گرديد، يعني اين که پس از فقط 10ـ 15 دقيقه به پايان رسيد.

ولی کرزی:"اين حملات بسيار خوب برنامه ريزي گرديده بود و همچنان خوب عملي گرديد، يعني اين که پس از فقط 10ـ 15 دقيقه به پايان رسيد."

با وضع ممنوعيت گشت و گذار در اين شهر جستجو و تفحص براي باز يافتن فراري ها ادامه دارد.

ولي کرزي رييس شوراي ولايتي شهر قندهار دراين رابطه گفته است:

"از شب حمله به بعد ، اکنون نيرو هاي افغان و همچنان سربازان ناتو فعال ودر تلاش يافتن افراد فراري اند."

پس از اين حمله اکثر زندانيان فرار نموده اند که دست کم شمار آنان به هزار نفر مي رسند، که از آن جمله حدود 350 ـ 400 تن آنها افراد وابسته به طالبان اند.

به قول ولي کرزي در اين حمله سهم افراد جان فدا بسيار روشن بود .

"اين حملات بسيار خوب برنامه ريزي گرديده بود و همچنان خوب عملي گرديد، يعني اين که پس از فقط 10ـ 15 دقيقه به پايان رسيد."

Kandahar Taliban sprengt Gefängnis

زندان تخریب شده قندهار

گفتني است که پس از حمله طالبان به هوتل سرينا در شهر کابل و همچنان حمله در مراسم تجليل از پيروزي مجاهدين، اين نيروها نشان دادند که حتي قادر اند ، مطمين ترين سد ها را بشکنند.

به گفته ي سخنگوي طالبان در حمله بر زندان قندهار که همچنان جان 15 سرباز پليس را نيز گرفت، فقط 32 نفر از افراد طالبان شرکت نموده بودند.

محمد قاسمي ، معاون وزير عدليه افغانستان در رابطه به اين حمله گفت:

"البته اگر نيرو هاي ايساف و همچنان حکومت کابل از طرح اين چنين يک برنامه ي مطلع مي بودند، بدون شک راه هاي وصل به زندان را و همچنان تمام جاده هاي عمومي را که به زندان قندهار متصل مي شد تحت اداره خويش در مي اوردند. و چنين حادثه ي اصلاً رخ نمي داد."

قندهار دومين شهر بزرگ افغانستان، شهريست که طالبان از آنجا طرح حملات ايشان را به شهر هاي ديگر برنامه ريزي مي نمايند و از سال 2006 بدينسو روز تا روز قدرت دهشت افگنان طالب در اين شهر افزايش يافته و نيرو هاي نظامي ناتو و همچنان نير وهاي نظامي دولتي در اين ولايت با طالبان شديداً درگير اند.

به گفته ي سخنگوي طالبان در حمله بر زندان قندهار که همچنان جان 15 سرباز پليس را نيز گرفت، فقط 32 نفر از افراد طالبان شرکت نموده بودند.

به گفته ي سخنگوي طالبان در حمله بر زندان قندهار که همچنان جان 15 سرباز پليس را نيز گرفت، فقط 32 نفر از افراد طالبان شرکت نموده بودند.

به باوربرخي از کارشناسان، دولت وهمچنان نيروهاي ايتلاف توان اداره در اين شهر را آنچنان که لازم است ندارند. طالبان در تمام نواحي اين شهر فعال اند. همچنان نيرو هاي ايتلاف و دولت افغانستان ، نيروي کافي ندارند تا مناطقي که از تسلط طالبان و نير وهاي القاعده رهايي يافته و آزاد مي شوند آنها را بصورت متداوم زير اداره ي خويش در آورده و در آنجا ها تامين امنيت نمايند .

اما سخنگوي ناتو مارک لاييتي به اين باور است که :

"با آن که حمله طالبان هنگامه ي زيادي بر پا نموده است، ولي من به اين باور هستم که اين فقط پيروزي يکروزه ي طالبان بود و ما بهر صورت سال خوبي در پيش رو داريم .

بايد اعتراف نمايم که اين حمله بسيار خوب برنامه ريزي گرديده بود ، ولي ما تا اکنون توانسته ايم تمامي نيرو هاي دهشت افگن را گرفتار نماييم و اينبار نيز پيروز مي شويم . با آنکه اين حمله خوب برنامه ريزي گرديده بود ولي فرجام خوبي براي طالبان نخواهد داشت."

اما اين که طالبان آيا واقعاً در اين قبال پيروزي داشته اند يا خير ، موضوع ديگريست، اما در بخش تبليغاتي برد خوبي داشته اند . زيرا اين چنين حملات و عملياتي از اين قبيل، بدون ترديد سبب

سلب اعتماد مردم از نيرو هاي ايتلاف و دولتي مي گردد.

آگهی