پرداخت جبران خسارت به خط هاي هوايي کشور هاي عضو اتحاديه اروپا | آلمان و جهان | DW | 26.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پرداخت جبران خسارت به خط هاي هوايي کشور هاي عضو اتحاديه اروپا

کميسيون اتحاديه اروپا، براي حمايت مالي شرکت هاي هواپيما يي چراغ سبز نشان داد، زيرا در صورت فقدان چنين حمايتي، اين شرکت ها به خاطر منع پرواز ها، در يک وضعيت نارسايي ا قتصادي قرار خواهند گرفت.

با همه بی نظمیهایی که توقف پروازها براثر آتشفشان آیسلند به وجود آورد، همآهنگی بیشتر اتحادیه اروپا برای توقف پروازها حاکی ازایجاد یک فضای هوایی واحد بود

با همه بی نظمیهایی که توقف پروازها براثر آتشفشان آیسلند به وجود آورد، همآهنگی بیشتر اتحادیه اروپا برای توقف پروازها حاکی ازایجاد یک فضای هوایی واحد بود

وزراي ترانسپورت 27 کشور اتحاديه اروپا، در وضعيت هاي عادي به وسيله ي هواپيما هاي مسافرت مي کنند. اما اين بار ديدار ميان آنها به روز دوشنبه، نزدهم ماه مي، به دليل ابر هاي خاکستر، طي کنفرانس ويدويي صورت گرفت. پيامد ها براي خط هاي هوايي اروپايي، نمي توانست بهتر از اين آشکار گردد. سيم کلاس ، کميسار ترانسپورت اتحاديه اروپا در بروکسل در اين باره گفت:

"وضعيت بي مثال و طبعاً غير قابل تحمل است، در دراز مدت به هر صورت، اما وضعيت براي چند روز آينده نيز غير قابل تحمل است. تاثيرات آن از حملات يازدهم سپتمبر سال 2001 نيز فرا تر رفته است."

در آن زمان، کميسيون اتحاديه اروپا کمک هاي ويژه را براي شرکت هاي متضرر هوايي دولت هاي عضو اختصاص داد. به نظر خانم اميليا توريس، سخنگويي ژکين امونيا کمسيار اتحاديه اروپا، بايد چنين نوع حمايتي حالا نيز ممکن باشد. او در اين باره اظهار داشت:

"چنانکه در حوادث سيلاب ها، طوفان ها يا زلزله، کمک ها براساس توافق نامه هاي اتحاديه اروپا ممکن است، بايد در وضعيت غير عادي کنوني، شرکت هاي هواپيمايي جبران خسارت شوند. ا ما اين مهم است که کمک به جا باشد و به معنايي بي انصافي نباشد."

کميسيون در نظر دارد، از اين جلوگيري کند که دولت هاي جداگانه، از ابر هاي خاکستردار فقط به حيث بهانه استفاده کنند تا به اين وسيله به شرکت هاي خطوط هواپيما هايي کمک کنند که در واقع مستحق کمک نيستند. به اين دليل کميسار امور رقابت مي خواهد هر نوع کمک ممکن را به دقت زير نظر داشته باشد.

البته شرکت هاي هواپيما ها مي خواهند قبل از همه بار ديگر اجازه ي پرواز داشته باشند. بعضي ها مي گويند که منع پرواز ها اغراق آميز بوده است. اما کلاس، کميسار اتحاديه اروپا باوجود نشان دادن تفاهم زياد براي نياز هاي صاحبان شرکت هاي هوا پيمايي و سرنوشت مسافران، در يک نکته انعطاف ناپذير است چنانچه خود مي گويد:

"در قسمت امنيت نبايد هيچگونه سهل انگاري صورت گيرد. صرف نظر از آنچه ما انجام خواهيم داد، استاندارد امنيت ما و مسووليت ما در قبال امنيت، نبايد صدمه ببيند."

متياس روته، مدير کل و مسوول امور ترانسپورت در کميسيون اتحاديه اروپا اعتراف مي کند که اساس علمي براي منع پرواز ها به دليل ابر هاي خاکستر چندان قوي نيست، زيرا به طور نمونه ما نمي دانيم، از کدام نقطه به بعد، تمرکز ابر هاي خاکستر بايد به صورت کافي زياد باشد تا به آن وسيله خطري براي ماشين هاي هواپيما پيش آيد. در اين قسمت گمان هاي وجود دارد. اما اين دليلي نيست تا تسليم فشار هاي شرکت هاي هواپبما شد. او در اين باره مي گويد:

"اگر در اين وضعيت کسي جرئت داشته باشد که بگويد: من از قاعده ها چشم پوشي مي کنم و پرواز مي کنم، در آنصورت اگرفاجعه اي اتفاق بيفتد، شما او را مورد بازجويي قرار خواهيد داد."

اما باوجود اين همه، يک امر مثبت را بي نظمي خطوط هوايي از همين حالا باخود داشته است، يعني آمادگي اتحاديه اروپا در قسمت هماهنگ کردن خطوط هوايي رشد کرده است. ما به اين هدف نزديک تر شده ايم که يک مکان مشترک هوايي خلق شود.

کريستف هازلباخ / حسين ملبغ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی