وزيرخارجه پاکستان : بسياري از رهبران مهم طالبان به خارج از پاکستان وافغانستان فرار کرده اند | آلمان و جهان | DW | 07.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وزيرخارجه پاکستان : بسياري از رهبران مهم طالبان به خارج از پاکستان وافغانستان فرار کرده اند

عمليات نظامي پاکستان درمناطق قبايلي اين کشور برخي ازرهبران مهم طالبان را مجبور ساخته است تا به خارج ازپاکستان وافغانستان فرار کنند.اينرا شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان به روز دوشنبه دراستانبول اعلام داشته است.

پاکستان از « اوضاع دیگری » درمناسبات افغانستان وپاکستان سخن به میان آورده است

پاکستان از « اوضاع دیگری » درمناسبات افغانستان وپاکستان سخن به میان آورده است

قريشي بعد ازمذاکرات سه گانه در ترکيه که هدف آن عبارت بوده است ازبرطرف ساختن بي اعتمادي پارينه بين افغانستان وپاکستان، گفته است : مناسبات افغانستان وپاکستان پس از رويکار آمدن دموکراسي به رهبري غيرنظاميان درپاکستان " تغييردراماتيک " ديده است.

قريشي درکنفرانس مطبوعاتي مشترک با همتايان افغان وترکي اش در استانبول گفته است:« رهبران طالبان ازمنطقه فرار کرده اند زيرا پاکستان عمليات نظامي بسيار موفقانه اي را عليه آنها درکمربند قبايلي سوات وملکند براه انداخت ».

ايالات متحده امريکا انتظار دارد تا پاکستان درمنطقه قبايلي وزيرستان شمالي نيز لشکرکشي کند.درهمينجا است که گروه حقاني و سايرگروهاي طالبان وفعالان القاعده جاگرفته اند.

وقتي که از زلمي رسول وزيرخارجه افغانستان سوال شد که آيا رهبران طالبان درپاکستان اند ويا افغانستان؟ وزيرنامبرده جواب داد:« برادرم وزيرخارجه پاکستان حمايت کاملش را براي روند صلح درپاکستان وافغانستان بيان داشت و ما همراه با هم کار مي کنيم تا به يک راه حل مسالمت آميز دراين منازعه برسيم».

هنگامي که سوال شد که آيا حکومت افغانستان به پاکستان درمورد حضور دپلوماتيک قوي هند درافغانستان درارتباط با انکشافاتي که ترس محاصره شدن پاکستان توسط هند را به وجود آورده است کدام اطمينان داده هست؟ قريشي پاسخ داد که اکنون " وضعيت ديگري" وجود دارد.

به گفته قريشي « مناسبات سياسي در دو سال گذشته بهترشده است. مشارکتهاي استخباراتي بيشتري صورت مي گيرند. تفاهم زيادتر بين رهبري نظامي دوکشور وجود دارد». « بنا براين ما با وضعيت ديگري مواجه مي باشيم ».

قريشي گفته است: هم افغانستان وهم پاکستان که درگذشته ها با شک وترديد به همديگر مي نگريستند که، حکومتهاي يکديگر را بي ثبات مي گردانند، « اکنون دربسياري مسائل با هم مذاکره مي کنند و درهمآهنگي با يکديگر کارمي کنند».

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی