نظارت يوناما و کميسيون حقوق بشر از انتخابات و تاکيد به آزادي بيان | افغانستان | DW | 03.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نظارت يوناما و کميسيون حقوق بشر از انتخابات و تاکيد به آزادي بيان

دفتر هيات معاونت ملل متحد در کابل (يوناما) و کميسيون مستقل حقوق بشر با حياتي خواندن آزادي بيان و آزادي مطبوعات در کشور، مي گويند نظارت و ديده باني مشترکي از روند برگزاري انتخابات دارند.

سيما سمررييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کاي آيده نماينده ي ويژه سرمنشي ملل متحد براي افغانستان و ادرين ادواردزرييس ارتباطات يوناماافغانستان

سيما سمررييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کاي آيده نماينده ي ويژه سرمنشي ملل متحد براي افغانستان و ادرين ادواردزرييس ارتباطات يوناما

داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در يک کنفرانس خبري با کاي آيده، نماينده ي ويژه سرمنشي ملل متحد براي افغانستان و ادرين ادواردز، رييس ارتباطات يوناما، گفت: نظارت و ديده باني کميسيون مستقل حقوق بشر و يوناما از روند برگزاري انتخابات، شامل چهار حق اساسي مردم و سه اصل مي شود. داکتر سيما سمر گفت: "چيزي را که ما مي خواهيم نظارت کنيم، چهار حق است که ضرورت است در جريان انتخابات در نظر گرفته شود؛ آزادي بيان است، آزادي گشت و گذار است، آزادي اجتماعات مسالمت آميز است، و آزادي ساختن احزاب و انجمن ها است. و سه پرنسيب است؛ عدم تبعيض است، عدم جانب داري است، و عدم تهديد است".

سمر مي گويد کميسيون مستقل حقوق بشر روي مستندسازي جنايت هاي جنگي و نقض حقوق بشر کار مي کند، اما آمادگي براي نشر ليستي از سوي حقوق بشر پيش از انتخابات وجود ندارد

سمر مي گويد کميسيون مستقل حقوق بشر روي مستندسازي جنايت هاي جنگي و نقض حقوق بشر کار مي کند، اما آمادگي براي نشر ليستي از سوي حقوق بشر پيش از انتخابات وجود ندارد

داکتر سيما سمر افزود که يوناما و کميسيون حقوق بشر بعد از بررسي و نظارت شان از اين چهار حق و سه اصل، در زمينه گزارش مي دهند و از کساني که از اين حقوق و اصول تخطي کرده باشند، نام گرفته مي شود.

همچنان کاي آيده، نماينده ي ويژه سرمنشي ملل متحد در امور افغانستان نيز با تاکيد به نظارت از حقوق و اصول ياد شده، افزود: اميدوار است رييس جمهور کرزي فرماني را به خاطر عدم مداخله ي مسوولان دولتي در جريان برگزاري انتخابات صادر نمايد. کاي آيده هم چنين از تهيه ي يک رهنمود دو صفحه اي در مورد رعايت اصول در جريان مبارزات انتخاباتي و برگزاري انتخابات خبر داد. اين رهنمود، در رابطه به فعاليت نامزدان، مقام هاي دولتي، مسوولان و کارمندان کميسيون انتخابات، رسانه ها و ناظران ملي و بين المللي مي باشد.

پيش از اين خبرهايي به نقل از کاي آيده به نشر رسيده بود که گويا وي به رييس جمهور گفته است نبايد مارشال فهيم را به عنوان معاون خود برگزيند

پيش از اين خبرهايي به نقل از کاي آيده به نشر رسيده بود که گويا وي به رييس جمهور گفته است نبايد مارشال فهيم را به عنوان معاون خود برگزيند

آقاي کاي آيده علاوه کرد که انتخابات آتي توسط جامعه جهاني سازمان دهي نمي شود، بلکه توسط ادارات و نهادهاي افغاني سازماندهي شده و جامعه جهاني نقش حمايتي دارد.

کاي آيده ابراز اميدواري کرد که انتخابات به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. اوگفت : "آرزوي من اين است که انتخابات تا حد ممکن آزاد و منصفانه باشد، با آن که ما مي دانيم چنين چيزي در اين وضعيت مشکل است. براي ما مهم اين است که انتخابات بايد از شفافيت و اعتبار کامل برخوردار باشد و بازتاب دهنده ي اراده ي مردم افغانستان باشد و نيز مورد قبول مردم افغانستان باشد".

آقاي آيده از مخالفان نيز خواست که در روز انتخابات به اين روند بپيوندند و مانند ساير شهروندان افغانستان رييس جمهور آينده ي شان را انتخاب نمايند.

در همين حال، به مناسبت روز جهاني مطبوعات داکتر سيما سمر نقش رسانه ها در جريان برگزاري انتخابات را حياتي خواند. سمر تقويت دموکراسي را منوط به آزادي بيان و آزادي مطبوعات در يک کشور خواند.

آقاي کاي آيده علاوه کرد که انتخابات آتي توسط جامعه جهاني سازمان دهي نمي شود، بلکه توسط ادارات و نهادهاي افغاني سازماندهي شده و جامعه جهاني نقش حمايتي دارد

آقاي کاي آيده علاوه کرد که انتخابات آتي توسط جامعه جهاني سازمان دهي نمي شود، بلکه توسط ادارات و نهادهاي افغاني سازماندهي شده و جامعه جهاني نقش حمايتي دارد

در همين زمينه، نماينده ي ويژه سرمنشي ملل متحد در افغانستان نيز آزادي بيان و مطبوعات را حق اساسي مردم دانسته، افزود که ايجاد مانع براي خبرنگاران غيرقابل قبول است، خصوصاً در زماني که در آستانه ي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي قرار داريم. آقاي کاي آيده گفت که رسانه ها بايد براي نامزدان اين زمينه را فراهم نمايند تا ديدگاه هاي شان را بيان کنند و نيز در آگاهي دهي به مردم در جريان انتخابات نقش اساسي بازي نمايند.

در عين حال، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: در زمان توزيع کارت راي دهي در برخي ولايت ها به نام زنان کارت هاي زيادي گرفته شده است که اين مساله مي تواند تقلب در انتخابات را ممکن سازد. گفته مي شود در برخي ولايت ها به زنان اجازه ي کارت گرفتن داده نشده و به عوض آنها مردان براي شان کارت گرفته اند، اما داکتر سيما سمر مي گويد: در صورتي که يک زن نتواند خودش کارت بگيرد، چگونه مي تواند در روز راي دهي اشتراک کند.

اوهمچنان گفت: در برخي ولايت ها، مانند لوگر، پکتيا، پکتيکا و خوست حتا در حدود هفتاد درصد کساني که براي راي دهي در انتخابات ثبت نام کرده اند، زنان مي باشند، در حالي که اين امر غير ممکن به نظر مي رسد.

سیماسمر: در زمان توزيع کارت راي دهي در برخي ولايت ها به نام زنان کارت هاي زيادي گرفته شده است که اين مساله مي تواند تقلب در انتخابات را ممکن سازد

سیماسمر: در زمان توزيع کارت راي دهي در برخي ولايت ها به نام زنان کارت هاي زيادي گرفته شده است که اين مساله مي تواند تقلب در انتخابات را ممکن سازد

نامزد شدن کساني که به نقض حقوق بشر و جنايات جنگي متهم اند، از ديگر مباحث انتخاباتي است. داکتر سيما سمر مي گويد کميسيون مستقل حقوق بشر روي مستندسازي جنايت هاي جنگي و نقض حقوق بشر کار مي کند، اما آمادگي براي نشر ليستي از سوي حقوق بشر پيش از انتخابات وجود ندارد. داکتر سيما سمر تاکيد کرد که برخي ها توسط گزراش هاي ديگري به اين موارد متهم شده اند و مردم خود شان بايد قضاوت کنند که به کي ها راي مي دهند و به کي ها راي نمي دهند.

پيش از اين خبرهايي به نقل از کاي آيده به نشر رسيده بود که گويا وي به رييس جمهور گفته است نبايد مارشال فهيم را به عنوان معاون خود برگزيند. آقاي کاي آيده مي گويد: گفتگوهايي با رييس جمهور کرزي داشته است، اما جزييات اين گفتگو ها را فاش نکرد. او گفت: اين مساله را نه رد مي کند، و نه تاييد.

اين درحالي است که با وجود سپري شدن بيشتر از يک هفته از شروع ثبت نام نامزدان انتخابات که در هجدهم ثور پايان مي يابد، براساس گزارش ها، از مجموع نامزدان احتمالي که به شصت نفر مي رسند، تاهنوز يک نفر رسماً در کميسيون انتخابات ثبت نام نموده است.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی