نارضايتي از ماموريت پليس اروپا در افغانستان | افغانستان | DW | 14.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نارضايتي از ماموريت پليس اروپا در افغانستان

يک ماه بعد در پانزدهم جون، ماموريت پليس اروپا در افغانستان"اويپول" (Eupol) يک ساله مي شود. اما تجليل از اين سالروز ممکن است که خيلي ساده صورت گيرد.

پلیس آلمان در کابل

پلیس آلمان در کابل

. به هر صورت در حلقات سياسيي برلين داوري روي کارکرد آموزش پليس در افغانستان بعد از يک سال هرچه باشد، مثبت نيست: يکي از نمايندگان پارلمان چندي پيش از آن به عنوان " ماموريت نسبتا ً فاجعه آميز" ياد کرد.

يک سخنگوي وزارت داخلۀ آلمان که مسوول اعزام پليس آلمان در ماموريت خارجي است، با اصرار و لحن انتقاد آميزي به اتحاديه اروپا در بروکسل اشاره نمود:

"ما بالاخره يک ملت رهبري کننده (در اين زمينه) نيستيم، بلکه فقط سهم مي گيريم."

وظيفۀ پليس هاي "اويپول" در افغانستان ا ين است که مقامات پليس اين کشور را کمک نمايند تا يک استراتيژي ملي را رشد دهند و آنرا عملي سازند و نيز پليس افغانستان را در کار هاي "گروه بازسازي ولايتي" مورد حمايت قرار دهند.

در چهار چوب ماموريت سه سالۀ "اويپول"، اتحاديه اروپا مي خواهد تا 195 پليس را از 19 کشور عضو و شش دولت هاي سومي در اختيار افغانستان قرار دهد. دولت آلمان نظر به اين طرح تا 60 کارشناس را تدارک مي بيند. اما تا کنون تعداد آنها فقط 26 تن است. باوجود آن آلمان تا کنون پيش از ايتاليا، بريتانيا و اسپانيا بزرگترين بخش پليس را در اختيار قرار داده است، اما تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، هنوز وجود دارد. وزارت داخله آلمان دليل اين تفاوت را در فقدان اراده از طرف اتحاديه اروپا مي بيند تا اعزام پرسونل موجود آلماني را تقاضا نمايند. يک سخنگوي وزارت داخله آلمان اظهار داشت که "ما تقاضا کنندگان کافي را در اختيار قرار مي دهيم." سخنگوي اتحاديه اروپا در اين رابطه با صراحت گفت که ماموريت اعزام پليس در حال تهيه دبدن است و "چنين چيزي نمي تواند يک شبه صورت گيرد و عملي کردن اين امر در افغانستان تنها به دليل وضعيت امنيتي در اين کشور يک ماموريت مشکل است. الوليت حالا اين است که ايپول را در يک حالت کاملا ً کارا قرار داد."

آگهی