ناتو حفظ جان نمايندگان طالبان را در مذاکره با حکومت افغانستان تضمين می کند | افغانستان | DW | 20.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ناتو حفظ جان نمايندگان طالبان را در مذاکره با حکومت افغانستان تضمين می کند

رورنامه "نيويارک تايمز" گزارش مي دهد، حيني که سربازان ناتو در افغانستان، عده اي از رهبران طالبان را هدفمندانه به قتل مي رسانند، به صورت موثر مصونيت و ضمانت جاني بعضي رهبران ديگر آنها را فراهم مي سازند.

نيويارک تايمز: ملا عمر رهبر طالبان آشکارا از شرکت در مذاکرات صلح تجريد شده است

"نيويارک تايمز": ملا عمر رهبر طالبان آشکارا از شرکت در مذاکرات صلح تجريد شده است

رورنامه "نيويارک تايمز" امروز چهار شنبه (20 اکتبر) به استناد از منابع افغاني مي نويسد که پيمان ناتو به مذاکره کنندگان طالبان مشايعت با امن را فراهم مي کند تا آنها با نمايندگان حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند. اين رهبران طالبان براي مذاکرات از مناطق پناهگاه شان در پاکستان به افغانستان مي آيند.

"نيويارک تايمز" مي نويسد، دست کم در يک مورد يک رهبر گروه طالبان به وسيله هواپيماي ناتو به افغانستان انتقال داده شده است. در موارد ديگر سربازان ناتو، امينت سرک ها را به عهده گرفته اند تا از آن طريق نمايندگان طالبان، بدون خطرات جاني به مناطقي برسند که به وسيله حکومت کنترول مي شوند.

"نيويارک تايمز" گزارش مي دهد که در مذاکرات تا به حال سه عضو شوراي رهبري طالبان به نام "شوراي کويته" شرکت کرده اند. علاوه برآن يک عضو خانواده حقاني نيز در اين مذاکرات سهيم بوده است. شبکه حقاني از پاکستان، با اهداف تروريستي افغانستان را مورد هدف قرار مي دهد.

"نيويارک تايمز" هويت افراد نماينده گروه مذاکره کننندگان طالبان را ذکر نکرده است تا جان آنها به خطر مواجه نگردد.

اين روزنامه مي نويسد که ملا عمر رهبر طالبان به صراحت از شرکت در مذاکرات صلح تجريد شده است و اين ظاهراً تلاشي است تا ميان رهبري طالبان شکاف ايجاد شود. ملا عمر به عنوان شخص وابسته به سازمان استخبارات پاکستان (ISI) اعتبار دارد؛ گفته مي شود "آي اس آي" سعي مي کند تا از مذاکرات صلح جلوگيري کند.

دي پي آ/مبلغويراستار: انتظاري

آگهی