ناتو به جنگ عليه تجارت هرويين درافغانستان مي پيوندد | افغانستان | DW | 10.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ناتو به جنگ عليه تجارت هرويين درافغانستان مي پيوندد

به روزجمعه ناتو اعلام کرد ، به منظور قطع درآمد صدها مليون دالر که صرف شورشگري طالبان مي گردد، ازهمين حالا مستقيماً تجارت ترياک درافغانستان را هدف قرار مي دهد.

بسیاری کشورهای ناتو ازترس اینکه مبادا دهقانان فقیری که ازراه کشت خشخاش تامین معیشت می کنند مخالفت آنها نشوند ، درمبارزه علیه مواد مخدرشرکت نمی کردند

بسیاری کشورهای ناتو ازترس اینکه مبادا دهقانان فقیری که ازراه کشت خشخاش تامین معیشت می کنند مخالفت آنها نشوند ، درمبارزه علیه مواد مخدرشرکت نمی کردند

معمولاً ناتو ازتماس به مسئله مبارزه با تجارت ترياک درافغانستان خود داري مي کرد، دليل آن ترسي بود که برخي کشورهاي عضو فکر مي کردند، مبادا افغانهاي عادي به شمول کشاورزان فقيري که معيشت شان ازاين محصول تامين مي گردد، حمايت خود را نسبت به اين اتحاديه نظامي دريغ بکنند.

لاکن طالبان که هفت سال قبل ازقدرت برانداخته شده اند، سالانه نزديک به صد مليون دالر ازناحيه تجارت ترياک به دست آورد وآن را صرف خريداري اسلحه اي مي سازند که برضد ناتو به کار مي برند.

طالبان قریب صد ملیون دالر ازکشت تریاک به دست آورده وبا آن اسلحه می خزند

طالبان قریب صد ملیون دالر ازکشت تریاک به دست آورده وبا آن اسلحه می خزند

جميز اپاتوري ، يک سخنگوي ناتو گفته است که وزراي دفاع ناتو توافق نموده اند که :"نيروهاي آيساف مي توانند مطابق به اجازت نامه کشورهاي شان ، همراه با افغانها عليه تسهيلات وتسهيل کنندگاني که ازشورشگري حمايت مي کنند، دست به عمل بزنند".

سخنگوي نامبرده افزوده است : اين موافقت با چندين شرط همراه مي باشد، ازهمه مهمتر مطابق به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مبتني برطرح موجود عملياتي ناتو مي باشد.

اپاتوري نخواست دراين مسئله به تفصيل سخن بگويد، لاکن افزوده است که وزراي دفاع درماه فبروي دراجلاس پولند درمورد طرح شکارقاچاقچيان و آزمايشگاههاي آنها تصميم خواهند گرفت .

با وجود اين ، آلمان ، يونان ، ايتاليا، پولند، رومانيا واسپانيا مخالف دخالت رسمي درامرمبارزه عليه قاچاق مواد مخدر بوده ومعتقدند که اين کار را بايد افغانها خود شان انجام بدهند.

آلمان ، اسپانیا ویونان همراه با پولند ورومانیا می خواهند افغانها خود شان علیه تجارت مواد مخدر اقدام ورزند

آلمان ، اسپانیا ویونان همراه با پولند ورومانیا می خواهند افغانها خود شان علیه تجارت مواد مخدر اقدام ورزند

افغانستان 92% هرويين وترياک جهان را توليد مي کند.

يک مقام ناتو گفته است که : وزراي دفاع ناتو " تلاش اعظمي شان را به خرج خواهند داد تا ازتلفات غيرنظاميان دراين عمليات خود داري نمايند"

يک مقام ناتو گفته است ، اين موافقت نامه به حکومتهايي که مي خواهند درمبارزه عليه قاچاق مواد مخدرسهيم شوند، چنين اجازه اي را فراهم مي آورد، درعين زمان دست آن کشورهايي را نيز نمي بندد که نمي خواهند دراين کارتشبث بکنند. يک دپلومات ناتو گفته است :" اين بدان معنا است که ايالات متحده امريکا وبريتانيا درمبارزه عليه تجارت مواد مخدر دست آزاد دارند." وي همچنان افزوده است :" آلمان به همآهنگ ساختن کارهايش دراين زمينه با نيروهاي افغانستان ادامه مي دهد".

يک مقام عاليرتبه ناتو گفته است که به استثناي هفت ولايت شورش زده درجنوب افغانستان، معضله مواد مخدر دراين کشور به پيمانه وسيعي زيرکنترول درآورده شده است.

درحاليکه ساحه عمليتاتي سربازان بريتانيايي، کانادايي وهالندي درجنوب افغانستان است، نيروهاي آلماني درمناطق بالنسبه آرامتر شمال افغانستان توظيف مي باشند.

مطالب مرتبط

آگهی