ناتو برای مذاکره با طالبان سهولت ایجاد می کند | افغانستان | DW | 14.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ناتو برای مذاکره با طالبان سهولت ایجاد می کند

یک مقام ارشد ناتو به روز چهارشنبه گفته است که این اتحادیه برای برقرارشدن ارتباط میان حکومت افغانستان و مقامات ارشد طالبان سهولت به وجود می آورد. درعین حال ریچاردهولبروک، گفته است درجنگ افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد.

default

این مقام ارشد ناتو که بدون ذکرنامش صحبت می کرد، گفته است که مباحثات درمراحل بسیار ابتدایی آن قرار دارد ونمی شود آن را مذاکرات خواند.

متحدان ناتو به شمول ایالات متحده امریکا قبلاً حمایت شان را ازتلاش های آشتی جویانه ای ابراز داشته اند که هدف آن پایان دادن به جنگ نه ساله است .اما این که غربی ها تا کجا دراین مذاکرات که میان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، و طالبان نقش دارند، معلوم نیست.

این مقام ناتو گفته است:" حقیقاً ما به درجات مختلفی تماس ها بین اعضای ارشد طالبان و مقامات بسیارعالی رتبه حکومت افغانستان را تسهیل کرده ایم".

این مقام نخواست بصورت مشخص بگوید که نقش تسهیل کننده نیروهای آیساف یا نیروهای کمک به امنیت درافغانستان که زیرفرماندهی ناتو می باشند، ازچه قرار است.

اما او گفته است که تماس ها درکابل ، یکی از با امنیت ترین نقاط افغانستان صورت گرفته اند. کابل که یک منطقه خطرناک برای رهبران طالبان شمرده می شود، اکنون آنها می تواند بدون کدام تأمل ونگرانی ازناحیه ناتو بدانجا بیایند.

اما این مقام ناتو با زبان دیپلماسی افزوده است:" برای مقامات ارشد طالبان نهایت دشوار است تازمانی که به ایساف اطلاع ندهند، کشته ویا بازداشت نشوند. و آیساف(ازتماس ها) اطلاع دارد".

مقامات افغانستان وطالبان گفته اند که هنوز مذاکرات صلح یک امکان دور است، اما درآستانه طرح ایالات امریکا برای آغاز بیرون کشیدن سربازانش ازافغانستان که قرار است درماه جولای سال 2011 صورت بگیرد، این موضوع توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است.

گفته می شود که ناتو جلو گسترش نیروهای طالب را درافغانستان گرفته است. برید جنرال جان کمپ بیل ضمن گزارشی گفته است:" احساس من حالا این است که در 120 روزی که ما درصحنه نبرد بوده ایم ، پیشروی طالبان متوقف شده است،ما پیشروی آن ها را اندکی تغییر داده ایم ".

ریچارد هولبروک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان درپاریس گفته است که " ما ازتماس های کرزی برای تماس گیری ( باطالبان ) حمایت می کنیم ". هولبروک افزود است : " راه حل نظامی دراین جنگ وجود ندارد".

این تبصره هنگامی صورت گرفته است که نمایندگان ارشد 47 کشور ناتو به شمول مارک سیدویل نماینده ملکی ناتو درکابل چگونگی ماموریت ناتو را درافغانستان مورد بحث قرار می دهند.

خبرگزاری ها/ رسول رحیم

ویراستار: یاسر

آگهی