″مهاجران از این پس در شهرهای افغانستان ساکن می شوند″ | افغانستان | DW | 03.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"مهاجران از این پس در شهرهای افغانستان ساکن می شوند"

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برنامه جدیدی را تدوین کرده که بر اساس آن مهاجرانی که به افغانستان عودت می کنند، به جای ساکن شدن در شهرک ها، در روستاها و شهرها مستقر می شوند.

در یازده سال اخیر در 22 ولایت افغانستان شهرک هایی برای مهاجران بازگشته ساخته شدند اما بیشتر مهاجران به دلیل دوری این شهرک ها از مراکز شهری، بی کاری و نبود خدمات عامه، این شهرک ها را را ترک کرده اند.

جماهیر انوری، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز شنبه (12 اسد/ 3 آگست) در یک کنفرانس مشترک خبری با رییس اداره ارگان های محلی گفت: «اکثر زمین هایی که برای مهاجران داده شده، [...] از شهر دور هستند».

آقای انوری گفت بر اساس استراتژی جدید این وزارت، قرار است مهاجرانی که به افغانستان باز می گردند، در روستاها و شهرها جابجا شوند؛زیرا به گفته او، زمینه زندگی و نیازهای اولیه عودت کنندگان در این مناطق مساعدتر است.

وزیر مهاجرین افغانستان گفت که پس از این وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی، برنامه های خود را بر اساس استراتژی جدید تنظیم خواهند کرد. او همچنان گفت پولی که برای اسکان برگشت کنندگان داده می شود، بر اساس همین برنامه به مصرف خواهد رسید: «تفاهمنامه هایی را با وزارتخانه ها و از جمله ارگان های محلی امضا کردیم تا برنامه های ما در پالیسی ملی گرفته شود. اولویت های ما مستقیما در بودجه ملی شامل می شوند».

اداره ارگان های محلی در توزیع زمین و حل معضل قانونی توزیع زمین برای عودت کنندگان با وزارت مهاجرین همکاری می کند.

عبدالخالق فراهی، اداره ارگان های محلی تفاهمنامه ای را با وزیر مهاجرین امضا کرد که بر اساس آن، والی ها و مقام های محلی در 34 ولایت از برنامه جدید وزارت مهاجرین حمایت می کنند.

پیش از این بازگشت کنندگان در شهرک های مخصوص مهاجران در خارج از شهرها جای داده می شدند.

پیش از این بازگشت کنندگان در شهرک های مخصوص مهاجران در خارج از شهرها جای داده می شدند.

کاهش برگشت کنندگان

این در حالی است که برگشت مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

آقای انوری گفت: «با وجود تبلیغات و هیاهویی که به خاطر 2014 است، حدود 30 هزار مهاجر ما عودت کرده است. در سال گذشته این تعداد بیشتر از 90 هزار بود».

بر اساس اظهارات وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 1.6 میلیون مهاجر با با اسناد مهاجرت در پاکستان زندگی می کنند. اخیرا کارت اقامت این مهاجران تا سال 2015 تمدید شد. وزیر مهاجرین افغانستان همچنان یادآور شد که حدود یک میلیون مهاجر این کشور در پاکستان دارای مدرک قانونی نیستند.

علاوه بر این، 940 هزار مهاجر با مدرک قانونی مهاجرت و 1.4 میلیون مهاجر دیگر بدون مدرک اقامت در ایران زندگی می کنند.

براساس اظهارات حکومت افغانستان، از 650 تا 700 هزار مهاجر افغان در کشورهای دیگر زندگی می کنند. این مقام افغانستان گفت که افغان های مهاجر در تقریبا 70 کشور دنیا پراگنده هستند.

وزیر مهاجرین افغانستان گفت افغان هایی که در کشورهای همسایه و سایر کشورها زندگی می کنند، خود باید در رابطه با برگشت به افغانستان با در نظرداشت شرایط و اوضاع، تصمیم بگیرند.

DW.COM

آگهی