1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

مهاجران

مطالب

میلیون‌ها تن در سراسر جهان از کشورهای خود آواره می‌شوند و برای زندگی در امنیت به کشورهای دیگر مهاجر می‌گردند. آن‌ها در دیگر کشورها تقاضای محافظت می‌دهند تا پناهندگی بگیرند یا به عنوان مهاجر به رسمیت شناخته شوند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله