″مسکو امنيت خود را نه از جانب پولند، بلکه از جانب امريکا در خطر مي بيند″ | آلمان و جهان | DW | 12.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"مسکو امنيت خود را نه از جانب پولند، بلکه از جانب امريکا در خطر مي بيند"

وزير خارجۀ روسيه در اين ديدار با همتاي پولندي اش اظهار داشت که مسکو امنيت خود را نه از جانب پولند، بلکه از جانب ايالات متحده امريکا در خطر مي بيند

وزیر خارجۀ روسیه:روسيه موضعگيري اش را در قبال طرح هاي ايالات متحده امريکا جهت استقرار راکت هاي آن کشور در پولند تغيير نداده است

وزیر خارجۀ روسیه:"روسيه موضعگيري اش را در قبال طرح هاي ايالات متحده امريکا جهت استقرار راکت هاي آن کشور در پولند تغيير نداده است"

سرگي لاوروف و رادوسلاو سيکورسکي وزراي خارجۀ روسيه و پولند بر آمادگي و اعتماد متقابل براي مذاکرات ميان همديگر تاکيد نمودند. پيش از آن به نظر مي آمد که روابط و مناسبات متقابل ميان اين دو کشور به نقطۀ سفر رسيده باشد، از زماني که پولند توافق خود را جهت استقرار راکت هاي دفاعي ايالات متحده امريکا در کشور اعلام کرد.

وزير خارجۀ روسيه در اين ديدار با همتاي پولندي اش اظهار داشت که مسکو امنيت خود را نه از جانب پولند، بلکه از جانب ايالات متحده امريکا در خطر مي بيند. او افزود:

"روسيه موضعگيري اش را در قبال طرح هاي ايالات متحده امريکا جهت استقرار راکت هاي آن کشور در پولند تغيير نداده است. باوجود آنکه ما هيچ نوع خطري براي امنيت روسيه از جانب پولند نمي بينيم، اما نمي توانيم ناديده بگيريم که با پايگاه راکت ها در اين کشور، زيرساخت هاي نظامي ايالات متحده امريکا به مرز هاي ما نزديک مي گردند. ما انتظار پيبشنهادات مشخصي را از جانب ايالات متحده امريکا داريم تا نگراني هاي ما رفع گردند. و ما بر اين اساس حاضر به مذاکرات هستيم."

سرگي لاوروف و رادوسلاو سيکورسکي وزراي خارجۀ روسيه و پولند

سرگي لاوروف و رادوسلاو سيکورسکي وزراي خارجۀ روسيه و پولند

رادو سلاو سيکورسکي وزير خارجۀ پولند با احترام به ملاحضات همتاي روسي اش، از يک همکاري دو جانبۀ شفاف و پر از اعتماد در بارۀ استقرار راکت هاي دفاعي سخن گفت:

"پولند سعي مي کند تا فضاي اعتماد لازم را خلق کند. من قبلا ً در اين باره مذاکرات با هردو نامزد رياست جمهوري ايالات متحده امريکا را آغاز نموده ام. دست کم بارک اوباما توافق خود را با اين پروژه وابسته به اين دانست که از استقرار اين راکت هاي دفاعي خطري براي روسيه عايد نخواهد شد."

و نيز رهبران روسيه با نگراني زياد به بحث روي آمادگي ناتو براي پذيرش گرجستان و اکراين در اين پيمان نظر مي کنند. لاوروف وزير خارجۀ روسيه گفت که روش مناسب اين است که پيمان غرب در اين امر از شتابزدگي پرهيز کند. او هزمان از پيدايش تشنجات جديد هشدار داده گفت:

"آنچه که مربوط به توسعه ناتو است، ما مکررا ً تاکيد کرده ايم که در زمان کنوني براي آن هيچ دلايل منطقي وجود ندارد. ما حتي در اين امر خطري براي امنيت اروپا نيز مي بينيم و نيز تخلفي از توافقات ميان روسيه و ناتو که بر آن اساس نبايد امنيت يک کشور با امنيت کشور هاي دوست ناسازگار باشد.

مي توان همه مشکلات امنيتي در اروپا را حل کرد، بدون توسعۀ ساختاري ناتو و بدون نزديک شدن اين پيمان به مرز هاي روسيه."

وزير خارجۀ خبر هاي را که برآن اساس روسيه مي خواهد منطقۀ جدا شدۀ اوسيتاي جنوبي را به روسيه مدغم سازد، نادرست خوانده گفت: "اوسيتاي جنوبي خواهان آن نيست تا به جاي ادغام يابد. اما اوسيتاي جنوبي درک کرده است که بدون اعلام استقلال نمي تواند امنيت خود را تضمين کند."

آگهی