مساله ي نامزدي دوباره ي بروسو به حيث رييس اتحاديه اروپا | آلمان و جهان | DW | 12.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مساله ي نامزدي دوباره ي بروسو به حيث رييس اتحاديه اروپا

آلمان و فرانسه با نامزدي سريع دوباره ي خوسي مانويل بروسو به حيث رييس كميسيون اتحاديه اروپا موافق نيستند.

مركل صدراعظم آلمان با بروسو رييس كميسيون اتحاديه اروپا

مركل صدراعظم آلمان با بروسو رييس كميسيون اتحاديه اروپا

انگيلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكولا سركوزي، رييس جمهور فرانسه به روز ۵ شنبه روي اين مساله توافق كردند كه نشست اتحاديه اروپا در هفته ي آينده بايد يك ”تصميم سياسي” براي بروسو اتخاذ كند. اما تاييد رسمي اين شخصيت پورتگالي و كميسيون جديد بايد در خزان امسال صورت گيرد، زماني كه ايرلند به وسيله ي همه پرسي دومي راه را براي اصلاحات اتحاديه اروپا هموار سازد.

به اين ترتيب مركل و سركوزي به تاييدي بروسو جواب منفي دادند. اما بروسو، رييس محافظه كار كميسيون اتحاديه اروپا به روز ۵ شنبه بر نامزدي سريع دوباره اش اصرار كرد. او در بروكسل گفت:

”دولت هاي عضو در نشست اتحاديه اروپا در ماه دسمبر سال گذشته توافق كردند كه جريان انتخاب كميسيون جديد، بلاصله بعد از انتخابات اروپا صورت خواهد گرفت.”

به اساس گفته ي او نامزدي رييس جديد اتحاديه اروپا بايد در همين نشست اتحاديه اروپا در هفته ي آينده صورت گيرد. حزب اروپايي مردم (EVP) كه در انتخابات اخير اروپا به صورت قدرت مند ترين نيرو درآمده است، از همان اول بروسو را به حيث نامزد شان گزيده بودند. سركوزي امروز در ديدارش با مركل در پاريس گفت كه فرانسه و آلمان بدون هرگونه محدوديتي، از درخواستي بروسو حمايت مي كنند. اگر باقي سران ۲۵ كشور عضو اتخاديه اروپا از بروسو پشتيباني كنند، پارلمان اروپا مي تواند بروسو را در ماه جولاي بارديگر به حيث رييس كميسيون اتحاديه انتخاب كنند. البته با يك نتيجه مثبت همه پرسي در ايرلند، مي تواند قرار داد رفرم ليسابون در مرحله اجرا قرار گيرد. سركوزي توضيح داد:

”سپس اين امر به يك مرحله دوم تصميم گيري براي رييس كميسيون اتحاديه اروپا خواهد انجاميد و اين بار براساس قرارداد – ليسابون”.

چنين توافقي مورد پذيرش بسياري از كشور ها عضو اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت، زيرا به اين اساس هركشوري مي تواند كميسار خود را در اتحاديه اروپا حفظ كند.

AP/ مبلغويراستار: ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی