مرکل وسارکوزي نزديکي دوکشور را درمسائل اروپا به نمايش گذاشتند | مصاحبه ها | DW | 11.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مرکل وسارکوزي نزديکي دوکشور را درمسائل اروپا به نمايش گذاشتند

روز جمعه، 10 دسمبر، مرکل و سارکوزي در شهر فرايبورگ آلمان باهم ديدار کردند. هردو طرف طي اين ديدار فکر اشتراک در قروض کشورهاي بدهکار عضو اتحاديه اروپا را رد کردند.

مرکل وسارکوزی اشتراك در قروض کشورهای بدهکار اروپا را رد کردند

مرکل وسارکوزی اشتراك در قروض کشورهای بدهکار اروپا را رد کردند

آلمان و فرانسه در زماني که واحد پولي يورو در حالتي بحراني است، نزديکي و اتحاد خود را به نمايش مي گذارند.

هياتهاي اعزامي فرانسوي و آلماني در شهر فرايبورگ آلمان با يکديگر ديدار کردند. در حالي که در ساختمان محل ديدار بين مقامات اعزامي فرانسوي و آلماني توافق نظر و همنوايي وجود داشت، بيرون از محل تظاهرکنندگان چپ گرا به بلوا وهياهو مشغول بودند. يک پل جديد بين دو شهر آلمان و فرانسه اين دو کشور را به يکديگر نزديک تر مي سازد. همچنين براي نخستين بار يک واحد ارتش فدرال آلمان به طور دائمي در خاک فرانسه مستقر مي شود. رييس جمهور فرانسه از حضور سربازان آلماني در اين کشور به عنوان يک افتخار ياد کرد. هر دو طرف مذاکره به خصوص در بخش يورو توافق و همنوايي خود را به نمايش گذاشتند. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در اين باره گفت: «شکست يورو به معناي شکست اروپا است. به اين دليل آلمان تمام تلاشش را براي دفاع از يورو انجام مي دهد و ما دقيقا در اين باره صحبت مي کنيم». نيکولا سارکوزي، رييس جمهور فرانسه نيز نظري يکسان با صدراعظم آلمان داشت.

مرکل و سارکوزي اشتراک در قروض کشورهاي بدهکار عضو اتحاديه اروپا را رد کردند. کاهش پيامدهاي بحران يورو براي کشورهاي مقروض هدف اين موضع بوده است.

مرکل در اين باره گفت: «من عقيده ندارم که اشتراک در قروض کشورهاي بدهکار عضو اتحاديه، اگر هم تنها تا حدودي باشد، به ما از نظر ساختاري کمک کند. توانايي رقابت و همنوايي در بخش يورو بايد افزايش يابد، نه که تضعيف

گردد».

به این ترتیب، كشورهاي عضو بايد به جاي اشتراك در قروض، در بخشهاي سياسي با هم همكاري كنند.

آلمان و فرانسه مي خواهند هفته آينده در بروکسل، قوانین جدي تري را در زمينه مقروض شدن در حوزه يوور به کرسي بنشانند. آنها بعد از اتحاد در شهر فرايبورگ آلمان، احساس مي کنند که براي نشست کشورهاي عضو اتحاديه

اروپا در جمعه آينده، آمادگي کامل دارند.

شتفان اوبربخ/مهرنوش انتظاري

ويراستار: رسول رحيم

آگهی