مجددي : بسياري سران طالبان براي استفاده ازاعلام عفو حکومت با ما تماس گرفته اند | مصاحبه ها | DW | 04.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مجددي : بسياري سران طالبان براي استفاده ازاعلام عفو حکومت با ما تماس گرفته اند

صبغت الله مجددي مسئول کمسيون آشتي ملي افغانستان درحاليکه مي گويد بسياري رهبران طالبان که درپاکستان زندگي مي کنند با آنها تماس گرفته وتمايل خود را به آشتي ابرازداشته اند؛ ازافشاي نام آنها ازترس اينکه خانواده هاي شان موردحمله استخبارات نظامي پاکستان قرارگيرند؛ خود داري نمود.

مجددی : ازترس آنکه درپاکستان به خانواده های رهبران طالبانی که با تماس گرفته اند آسیبی نرسد، نامهای آنها را افشا نمی کنیم

مجددی : ازترس آنکه درپاکستان به خانواده های رهبران طالبانی که با تماس گرفته اند آسیبی نرسد، نامهای آنها را افشا نمی کنیم

به روزچهارشنبه درافغانستان گفته شده است که : بيش از2000 تن جنگجويان طالب وسايرشورشگران اززمان اعلام عفو حکومت افغانستان درسال 2004 بدين ، ازمزاياي اين عفو مستفيد شده اند.

اين برنامه که ازجانب حکومت حامد کرزي درتلاش براي جلب طالبان به روند صلح آغازگرديد، شامل حال رهبران طالبان به شمول ملا محمد عمر رهبر افراط گرايان نمي گردد.

صبغت الله مجددي رئيس کمسيون آشتي ملي گفته است :

" ازآن زمان تاکنون 2300 تن طالبان واعضاي گروه حکمتيار وسايربرادران ناراضي به روند صلح پيوسته اند."

مجددي به خبرنگاران درکابل گفته است: طرق نظامي تنها راه حل معضلات مزمن افغانستان نيست" کارهاي زيادي وجود دارند که بايد ازطرق صلح آميز حل وفصل گردند."

مجددي گفته است:

" بزرگان طالبان با ما تماس گرفته اند وخواهان حق فعاليتهاي سياسي شده اند، اما ما گفته ايم نه . اول شما بايد تسليم شويد وبه روند صلح بپيونديد."

وي ازذکرنام اين رهبران طالبان به دليل آنکه درپاکستان زندگي مي کنند وبيم آن وجود دارد که خانواده هاي شان مورد حمله استخبارات پاکستاني قرارگيرد خود داري نمود.

مجددي مکرراً مدعي شده است که بسياري خشونتها درافغانستان توسط پاکستان به وجود مي آيند. وي که دراوايل سال جاري ازسو قصد ي جان به سلامت برده است، پرويز مشرف رئيس جمهورپاکستان مسئوول دستوردادن به اين سوقصد مي داند.

آگهی