مبارزه عليه بلند رفتن روزافزون قيمت نفت که اقتصاد جهان واروپا را تهديد مي کند | افغانستان | DW | 07.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مبارزه عليه بلند رفتن روزافزون قيمت نفت که اقتصاد جهان واروپا را تهديد مي کند

درحاليکه چهارکشوربزرگ آسيايي وايالات متحده امريکا به روزيک شنبه درشهراموري جاپان مي خواهند درمورد بلندرفتن روزافزون قيمت نفت واکنش مشترکي را تدوين بکنند، دراروپا ماهيگيران پيشگام شده اند.

تظاهرات درشهرلیون علیه بلند رفتن قیمت بنزین. 16000 دانش آموز پیاده به مکتب می روند وبرمی گردند

تظاهرات درشهرلیون علیه بلند رفتن قیمت بنزین. 16000 دانش آموز پیاده به مکتب می روند وبرمی گردند

قيمت نفت پيوسته بلند ميرود و ماهيگيران فرانسه بندر ها را مسدود ميکنند. آنها در ماه نوامبر سال گذشته هم دست به چنين حرکتي زده بودند، زيرا در نتيجۀ بلند رفتن قيمت ديزل بقاي خود را در خطر مي ديدند. در ماه مي سال روان باز هم به اعتراضات پرداختند.

اما اين تنها ماهيگيران نيستند که شاکي اند، بلکه بسياري از مصرف کننده گان نفت در فرانسه در برابر افزايش قيمت اين مادۀ سوخت عکس العمل نشان ميدهند.

زمانيکه در دهۀ هفتاد قيمت نفت جهان را تکان داده بود، فرانسه در پاسخ گفته بود: "ما نفت نداريم اما مفکوره هاي زياد داريم." اين کلام شعارگونه بازهم چنان تازه شده که در گذشته سابقه نداشته است. اما پاسخ فرانسه امروز طور ديگريست. قيمت سرسام آور نفت اروپا را قرباني خود ساخته است. در همه جا تقصير از قيمت بلند نفت است: در عدم توانايي رقابت فرانسه، در کسر ريکارد تجارتي اين کشور، در عملي نگشتن سخنان سارکوزي رييس جمهور فرانسه، که در جريان مبارزات انتخاباتي در رابطه با نيروي خريد قاطعانه وعده کرده بود، در ناخشنودي فرانسويان که با افسرده گي به آينده مي نگرند، در کاهش توليدات صنعت موترسازي فرانسه ...تنها ژاک اتالي مشاور رئيس جمهور فرانسه، که زماني بازوي راست فرانسوا ميتران محسوب ميشد و حالا براي نيکولا سرکوزي کار ميکند، جواب بهتر دارد:

ماهیگیران درفرانسه وکشورهای جنوب اروپا پیش آهنگ اعتراضات علیه بلند رفتن قیمت دیزل بودند

ماهیگیران درفرانسه وکشورهای جنوب اروپا پیش آهنگ اعتراضات علیه بلند رفتن قیمت دیزل بودند

"قيمت انرژي به باور من بسيار پايين است. زيرا بهاي انرژي امروز برابر است با بهاي آن در سال 1973، يعني قبل از بحران. ازينرو بايد بلند برود. منظورم طبعاً همان قيمتي است که مصرف کننده گان بايد بپردازند. اما اين بلند رفتن قيمت ها بايد به يک شکل مجاز، منصفانه و مطابق به وضع جامعه صورت گيرد، در غير آن اين بلند رفتن قيمت ها به بيعدالتي اجتماعي مي انجامد. اما بلند رفتن قيمت ها به صرفه جويي در مصرف انرژي منجر ميشود، که يک امر ضروريست."

آيا قيمت يک بشکه (بيرل) نفت بزودي به 200 دالر خواهد رسيد؟ اين عنوان سرمقالۀ روزنامۀ فيگارو، متعلق به محافظه کاران فرانسه، دستان شهروندان اين قدرت اتمي را نيز بروي فرمان موتر هاي شان خشکاند. از مدتي بدينسو راننده گان در فرانسه از سرعت خود در جاده ها کاسته اند. دليل آن اين نيست که بخاطر سرعت زياد ممکن جريمه شوند و يا از ترس کشته شدن ناشي از سرعت باشد، بلکه ميخواهند به خاطر قيمت بلند نفت کمتر به تانک تيل بروند. درين اواخر صفحات انترنت متعلق به تانک تيل هاي که نفت را ارزانتر عرضه ميکنند، محبوب همگان شده اند. رقم کساني که نفت را غير قانوني ميفروشند چهار برابر بيشتر شده است. براي يافتن يک راه حل ارزانتر، تعدادي از فروشنده گان ديزل را بطور غير قانوني با روغن گل آفتاب پرست مخلوط ميکنند.

والدين گروه هاي را زير نام "بس هاي پياده" تشکيل داده و دسته جمعي کودکان خود را پاي پياده تا مکتب مشايعت ميکنند، نه مثل گذشته بصورت جداگانه با موتر. تنها در شهر بزرگ ليون بيشتر از 15 هزار شاگرد در 63 گروه همينگونه به مکتب ميروند.

بسیاری مردم فرانسه به خاطر گرانی نفت استفاده ازبایسکل را ترجیح می دهند

بسیاری مردم فرانسه به خاطر گرانی نفت استفاده ازبایسکل را ترجیح می دهند

براي اين حرکت گويا دلايلي زيادي وجود دارند: مثلاً والدين مجبور نيستند که طفل خود را با موتر به مکتب ببرند و باز هم با موتر برگردند، که اين از نگاه حفظ محيط زيست سودمند است. از طرف ديگر تعداد کم موتر از ازدحام در برابر مکاتب ميکاهد. و سود اجتماعي آن اينست که مردم هر روز صبح همديگر را مي بينند.

بايسکل وسيلۀ ديگريست که به کثرت مورد استفاده قرار ميگيرد. شهردار شهر کولمار براي هر خانواده اي که يک عراده بايسکل بخرد، مبلغ صد يورو تحفه ميدهد. اينها همه ابتکاراتي اند که براي صرفه جويي در مصرف نفت کمک ميکنند.اما با اينهمه مفکوره هاي خلاق و اساسي و وعده هاي بزرگ، مصرف نفت در سال گذشته 1.3 درصد بلند رفت.

آگهی