لوئيس آربور: زندانهاي مخفي ناقض حقوق بشراند | مجله حقوق بشر | DW | 23.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

لوئيس آربور: زندانهاي مخفي ناقض حقوق بشراند

خانم لوئيس آربور کميسارعالي حقوق بشرسازمان ملل متحد، باشديد ترين لحن زندانهاي مخفي را به مثابه وسيله اي عليه تروريسم ، تقبيح نمود.

آربور :خراب ترین وعظیم ترین نقض حقوق بشر ؛ فقرگسترده درجهان است

آربور :خراب ترین وعظیم ترین نقض حقوق بشر ؛ فقرگسترده درجهان است

آربوربه شوراي جديد حقوق بشر درژنف گفته است:

حکومتها مکلف اند تا امکان محاکمات منصفانه را فراهم ساخته وازبکاربردن شکنجه دربازجويي خود داري ورزند.

آربوراز فقري که درجهان گسترش يافته است ، به مثابه بدترين وعظيم ترين شکل پامال نمودن حقوق بشرسخن به ميان آورده است.

آگهی