فراهم ساختن امنيت براي مردم وظيفه اساسي آيساف است | افغانستان | DW | 25.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

فراهم ساختن امنيت براي مردم وظيفه اساسي آيساف است

غربيها مي خواهند دريک آينده قابل پيش بيني ازافغانستان خارج شوند. پيش ازاينکار بايد تهديدهاي تروريستي براي هميشه ازبين بروند. ستراتژي چنين اقدامي را جنرال مک کريستل قوماندان آيساف مطرح ساخته است.

قوماندان ناتو طرفدارآنست تا سربازان به جای رفت وآمد با موترهای زرهدار درده های افغانستان با مردم تماس بگیرند وازمشکلات آنها آگاه شوند

قوماندان ناتو طرفدارآنست تا سربازان به جای رفت وآمد با موترهای زرهدار درده های افغانستان با مردم تماس بگیرند وازمشکلات آنها آگاه شوند

آنچه در عراق کارا واقع شده است، بايد در افغانستان نيز چنان شود يعني بر شورشيان در يک منطقه از لحاظ نظامي غالب شدن، بعداً ثبات را در آن منطقه استحکام بخشيدن و بالاخره به دوباره سازي آغاز کردن. تا حال روند بازسازي در بسياري ولايات براه نيفتاده است، زيرا نيروهاي نظامي نتوانسته اند از ساحۀ متصرفه براي هميشه نگهداري کنند. ستنلي مک کرستل، با 40.000 سرباز اضافي خواستار تمرکز هرچه بيشتر تلاش نظامي در مبارزه عليه طالبان شده است - البته همزمان با آن او توجه بيشتر را به حفظ جان افراد ملکي جلب کرده است.قوماندان ناتو درافغانستان مي گويد:

«به نظر من اکثراً مؤثرتر از تاخت و تاز بر دشمن، تماس با مردم، جر و بحث با آنها و درک واقعي وضعيت مي باشد تا بعداً با همۀ امکانات از مردم حفاظت بعمل آيد. درين بخش ما بايد خود را بهتر بسازيم.»

هدف اولي اين است که آيساف بايد امنيت را در 10 شهر بزرگ افغانستان تضمين کند. سربازان بايد مناطقي را که طالبان طي يک و نيم سال گذشته به تصرف خود درآورده اند دوباره بدست آرند. بارک اوباما نظرات مک کرستل را تا حدي مورد تأييد قرار داد. اوباما گفته است:

« تصميم من براي اعزام 30.000 سرباز امريکايي بيشتر به افغانستان مطابق با منافع ملي ايالات متحد امريکا مي باشد.»

کرستل افزایش نیروهای ناتو درافغانستان را عامل پیروزی می داند

کرستل افزایش نیروهای ناتو درافغانستان را عامل پیروزی می داند

مک کرستل خواهان 40.000 سرباز اضافي بيشتر شد - 30.000 را واشنگتن طي ماه هاي آينده ارسال ميدارد. به نظرمک کريستل ازدياد عساکر خارجي، وسيله ايست براي نيل به امنيت بيشتر براي مردم: جنرال کريستل مي گويد:

«ما به قواي امنيتي بيشتر نيازمنديم. ما به ترکيب درست ضرورت داريم، نه به معناي صرف نظاميان بيشتر، بلکه پوليس بيشتر، عناصر استخباراتي بيشتر، سربازان افغاني بيشتر و شايد هم قواي بيشتر ناتو، که در آن آلماني ها شامل باشند.»

درين هفته در کنفرانس افغانستان منعقدۀ لندن راجع به سهم اعضاي پيمان ناتو مذاکره مي شود. همچنان مک کرستل حکومت کابل را نيز مکلف به تلاش بيشتر براي تأمين امنيت ميداند. محمد حنيف اتمر، وزير داخلۀ افغانستان در سال گذشته با آن موافقه کرده بود. اتمرگفته است:

«بر اساس پيشنهاد هاي جنرال مک کرستل، بحيث بخشي از ستراتيژي جديد با وي در مورد رقم 160.000 پوليس افغاني و 240.000 سرباز افغاني موافقيم.»

حنیف اتمر وزیرداخله افغانستان رقم 160000 پلیس و240000 سرباز را برای افغانستان تایید کرده است

حنیف اتمر وزیرداخله افغانستان رقم 160000 پلیس و240000 سرباز را برای افغانستان تایید کرده است

براي حکومت افغانستان و مددرسانان بين المللي آن، دوبرابر ساختن قواي پوليس افغاني و همچنان 150.000 سرباز بيشتر به مفهوم جديت بيسابقه مي باشد. همچنان مک کرستل خواهان بهبود کيفي نيز مي باشد: تمرينات گسترده تر ميان عساکر آيساف و قواي نظامي افغانستان و واضحاً مأموريت هاي مشترک بيشتر واحد هاي ناتو و سربازان افغاني ازجمله اين اعتلاي کيفيت است.

نظرات مک کرستل در امور روزمرۀ نظاميان تغييرات محسوسي را ببار مي آورد. بعوض رفت وآمد در قريه هاي افغانستان در ميان تانک هاي نظامي مدرن و مجهز، بايد عساکر خارجي با مردم تماس نزديک داشته باشند. با آنکه در قدم اول با خطرات بزرگ حياتي توام مي باشد. اين در مورد مستقر سازي قواء نيز صدق ميکند: بعوض سنگر گرفتن در اردوگاه هاي بزرگ نظامي، بايد سربازان آيساف بطور روزافزون پوسته هاي شان را در قريه ها وده ها ايجاد کنند.

اگر نظرات مک کرستل تحولي را ببار آرد، ميتواند اين تحولات تا تابستان سال 2011 بميان آيد. تا آنزمان بايد مردم افغانستان خواهند فهميد که شورشي ها نميتوانند پيروز شوند. بارک اوباما ميخواهد به بيرون کشيدن سربازان امريکايي ازافغانستان در جولاي سال 2011 آغاز کند.

اندرياس نول/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی