فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فقر | آلمان و جهان | DW | 26.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فقر

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به همکاری و همدردی قوی تر با فقیر ترین مردم جهان فرا خواند. بان کی مون اظهار داشت که بحران مالی کنونی به آسایش و خوشبختی میلیارد ها انسان در جهان صدمه وارد می کند.

بان کی مون ازاعضای مجمع عمومی تقاضا کرد که بگویند چه کاری برای فقر زدایی می توانند

بان کی مون ازاعضای مجمع عمومی تقاضا کرد که بگویند چه کاری برای فقر زدایی می توانند

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است:

"ما در جهت درست حرکت می کنیم، اما با سرعت کافی حرکت نمی کنیم. در جنوب صحرای افریقا ما شاهد افزایش فقر میان سال های 1990 تا 2005 هستیم . زنان و دختران مجبور به تحمل تعصبات مزمن و غفلت در امور شان در عرصه های خدمات صحی ، تعلیم و تربیه و محیط کار هستند.

بحران حاضر مالی حیات ملیونها انسان را تهدید می نماید و فقیر ها را فقیر تر می سازد. اگر به قیمت های بلند غذا و مواد سوخت نگاه کنیم این را ثابت می سازد ما باید بصورت عاجل در برابر تمامی این معضلات برخیزیم . ما باید نیروی تازه را با مشارکت جهانی برای توسعه تزریق نمایم .

بان ازاعضای مجمع عمومی خواست تا نسبت به فقرزدایی سخاوتمندانه ومسوولانه برخورد کنند

بان ازاعضای مجمع عمومی خواست تا نسبت به فقرزدایی سخاوتمندانه ومسوولانه برخورد کنند

عالی جنابان ما نخستین نسلی هستیم که آن منابع دانش و مهارت ها را در اختیار داریم تا فقر زدایی نمایم.

تجارب نشان داده است هرآن جایی که سیاست گذاری های قوی و موثر وجود دارد، در آنجا ما پیشرفت را می بینم ، و هرآنجا که مشارکت وجود دارد، در آنجا ما شاهد دستاورد ها هستیم."

"مردمان فقیر جهان به دولت های شان و سازمان ملل متحد برای کمک و همکاری نیاز دارند. ما به آنها حسابده هستیم. اینجا در این تالار از شما می خواهم که سخاوت مند باشید و تک تک شما بگوید که چه کار از دستش ساخته است. بگذارید برای مسئوولیت های خویش زندگی نماییم. از شما تقاضا دارم که در تعهدات تان پا بند باشید، از شما میخواهم که سخاوت مند باشید، تکرار می کنم، بگوید که چه کار از دست هریکی شما ساخته است. امید وار هستم با پیشنهاد من مبنی بر تدویر یک نشست در سال 2010 برای ارزیابی دست آورد های مان موافق باشید. امید وار هستم که ما بتوانیم به سال 2008 چنان نگاهی داشته باشیم، که برنامۀ "اهداف انکشافی هزاره" ما به حرکت افتاده است. زمان بیشتر در اختیار نداریم بگذارید بر وعده خود پابند باشیم."

فقر درجنوب صحرای افریقا بیشتر شده است

فقر درجنوب صحرای افریقا بیشتر شده است

"اهداف انکشافی هزاره: در سال 2000 با شرکت همه دولت های عضو سازمان ملل متحد طرح ریزی شد، بر هشت نکته با هم توافق نموده اند که باید تا سال 2015 تحقق یابند :

1. برطرف کردن فقر و گرسنگی بیش از اندازه،

2. عملی ساختن آموزش همگانی در سطح ابتدایی مکاتب برای دختران و پسران،

3. مبارزه در جهت تساوی جنسیت زن و مرد،

4. کاهش مرگ و میر در میان اطفال،

5. بهبودی وضع صحی مادران،

6. مبارزه علیه بیماری ایدز،

7. حفظ محیط زیست،

.8 تامین پایدار بودن اقتصاد.

درهمین حال گفته می شود، احتمال مي رود سازمان ملل متحد براي مبارزه با فقر درسطح جهاني 16 مليارد يوروي اضافي را جمع آوري نمايد. حکومتها، موسسات، تصديها و سازمانهاي عام المنفعه اين پولها را براي پروژه هاي مختلف مصرف خواهند کرد. دراين ميان فرانک والتر شتاين ماير وزيرخارجه آلمان درنيويارک گفته است که آلمان مي خواهد بودجه انکشافي اش را 1.2 مليارد دالر افزايش بدهد.

مطالب مرتبط