طالبان پاکستاني از رهايي يک تن ازرهبران شان از زندان استقبال کردند | افغانستان | DW | 22.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان پاکستاني از رهايي يک تن ازرهبران شان از زندان استقبال کردند

به روز سه شنبه يک سخنگوي شورشيان طالب درپاکستان ازآزادي صوفي محمد يک تن ازرهبران جنگجويان که ازسال 2001 بدينسو عليه نيروهاي خارجي درافغانستان مي جنگند ، حسن استقبال کرده است.

اردوگاه آموزشی تندروان اسلامگرای پاکستانی درنزدیک مرز با افغانستان

اردوگاه آموزشی تندروان اسلامگرای پاکستانی درنزدیک مرز با افغانستان

پاکستان به روز دوشنبه صوفي محمد، رهبر گروه ممنوعه موسوم به "تحريک نفاذ شريعت محمدي" را پس ازسپري نمودن هفت سال درزندان ، بنابريک توافق با بزرگان قبايل آزاد ساخت.

صوفي محمد کسي است که پس ازسرنگوني رژيم طالبان توسط نيروهاي بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا به دهها هزارنفر لشکرقبايلي را جهت جنگيدن عليه حکومت افغانستان ونيروهاي ناتو به افغانستان فرستاده است.

رهايي صوفي محمد هنگامي صورت مي گيرد که حکومت جديد پاکستان بدون توجه به ستراتژي ضد شورشگري پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ، گفته است که درنوار مرزي با افغانستان با جنگجويان مذاکره مي کند.

طالبان پاکستانی تقاضای رهایی مولانا عبدالعزیزامام لال مسجد را نیزکرده اند

طالبان پاکستانی تقاضای رهایی مولانا عبدالعزیزامام لال مسجد را نیزکرده اند

گفته مي شود که رهايي صوفي محمد بيشتر براي آن صورت گرفته است تا وي بردامادش مولوي فضل الرحمان يک تن ازشورشيان درسوات اِعمال نفوذ بکند تا ازجنگ دست بردارد.

صوفي محمد ازهفت سال بدينسو زنداني بود وازپنج ماه بدين طرف به خاطرخرابي وضع صحي اش درشفاخانه واقع درپيشاور زيرمعالجه قرارداشت.

اجمل خان معاون زندان عمومي پيشاوردراين رابطه گفته است که به روز دوشنبه " حکومت دستوري براي آزادي صوفي محمد صادرکرد ومن اين دستور را به وي ابلاغ کردم ".

مولوي عمر سخنگوي تحريک طالبان پاکستان درپيشاوربه خبرنگاران گفته است :" ما از رهايي وي استقبال مي کنيم. اين يک انکشاف مثبت وفال نيکي براي صلح دراين منطقه مي باشد". مولوي عمر علاوه نموده است :" هرگاه حکومت خواستهاي ما را بپذير، همه کساني را که غيرقانوني زنداني شده اند آزاد سازد و وشريعت را درکشور تطبيق بکند، براي کشورخوب است ."

حکومت جدید بدون توجه به ستراتژی ضد شورشگری مشرف می خواهد با طالبان پاکستانی مذاکره بکند

حکومت جدید بدون توجه به ستراتژی ضد شورشگری مشرف می خواهد با طالبان پاکستانی مذاکره بکند

عمر گفته است که طالبان هنوزهم انتظار رهايي عبدالعزيز امام لال مسجد اسلام آباد را دارند که دراثر يورشي برمسجد متذکره توسط نيروهاي نظامي حکومت پاکستان درماه جولاي سال 2007 که منجر به کشته شدن 100 نفرگرديد، بازداشت شده است. عبدالعزيز به دنبال شورشهاي لال مسجد وحمله نيروهاي پاکستاني برآن هنگامي زنداني شد که مي خواست با برقع يا چادري زنانه ازمسجد فرار بکند.

رسماً گفته شده است که آزادي مولوي عبدالعزيز کدام ارتباطي به آزاد ساختن عزيزالدين سفير پاکستان به افغانستان که درماه فبروري درمناطق قبايلي خيبر مفقود شده است ؛ ندارد.

آگهی