طالبان ازولسوالي گرمسير به صوب مرز افغانستان با پاکستان درحال فراراند | افغانستان | DW | 02.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان ازولسوالي گرمسير به صوب مرز افغانستان با پاکستان درحال فراراند

به روز دوشنبه قوماندان ناتو درافغانستان گفته است که شورشيان طالب پس ازحمله تفنگداران دريايي امريکاي درولايت ناآرام هلمند ، به صوب جنوب به سوي مرز افغانستان با پاکستان فرارمي کنند.

طالبان با اِعمال اندک فشار منطقه را ترک می کنند وبه پناهگاههای شان درآنسوی مرزها می روند

طالبان با اِعمال اندک فشار منطقه را ترک می کنند وبه پناهگاههای شان درآنسوی مرزها می روند

تفنگداران دريايي امريکايي ازيک ماه بدين سو حملات دامن کشيدن به جنوب را ازولسوالي گرمسير ولايت هلمند شروع کرده وبدين ترتيب مي خواهند راههاي نفوذي طالبان را با پاکستان قطع بکنند.جنرال دان مک نيل دريک کنفرانس خبري گفته است : " آنها نشان دادند که با اِعمال قدري فشار به پناهگاه هاي شان فرارمي کنند". جنرال نامبرده افزوده است:" دردو روز گذشته ماگزارشهاي متعددي داشتيم که شورشيان پس ازتحمل چند هفته فشارکه ازگرمسيربرآنها وارد مي شدبه طرف جنوب ، شايد هم به پناهگاههاي شان دريک کشور ديگر فرارمي کنند".

درحالي که جنرال مک نيل محتاطانه کوشش مي کرد نام کدام کشور را نبرد، آنچه واقعيت دارد اين است که تنها کشوري که با ولايت هلمند مرز مشترک دارد، پاکستان است.

عمدتاً ازسال 2006 بدينسو نيروهاي بريتانيايي درهلمند با طالبان مي جنگند ويک سلسله شهرها را درامتداد درياي هلمند متصرف شده اند، اما گرمسير جنوبي ترين ولسوالي هلمند مي باشد که قريه جات مجاورآن ازتصرف درامان بوده اند. واشنگتن حدود 3200 تن از تفنگداران دريايي اش را به افغانستان فرستاده است که ازماه مارچ بدين سود اينها عمدتاً جهت تقويت نيروهاي بريتانيايي ، کانادايي وهالندي بدين جا آمده اند.

مقامات افغانستان وناتو ازمذاکرات وتوافقات صلح اخيري که بين حکومت جديد پاکستان وطالبان درآن کشور صورت گرفته است ابرازنگراني کرده اند. فکرمي شود اين مذاکرات صلح فرصت بهتري را براي اسلامگرايان افراطي فراهم مي آورد تا نيروهاي شان را آموزش داده و مجدداً متشکل ساخته وازآنجا به افغانستان حمله بکنند. جنرال دان مک نيل دراين رابطه گفته است:" هرگاه شورشيان درجايي غيرازافغانستان اما نزديک به آن باشند ونيروهاي امنيتي با آنها کاري نداشته باشندفکرنمي کنم مژده خوبي براي تمام منطقه باشد".

جنرال مک نيل با کنايه گفته است :" مشتعل ساختن آتش با بته دريک روز پرباد کار بسيارخطرناکي است. شما نمي دانيد که شعله ها و اخگرهاي آن تا کجاها مي روند".

بي جهت نيست که امروز يک سوء قصد کننده انتحاري بابمب دراسلام آباد پايتخت پاکستان خود را منفجر ساخته ، 6 نفررا به قتل رسانده و25 تن ديگر را زخمي ساخته است

آگهی