شوراي صلح به طالبان امتیاز می دهد | افغانستان | DW | 21.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

شوراي صلح به طالبان امتیاز می دهد

به روز پنجشنبه شوراي عالي صلح جديد افغانستان گفته است که حاضر است به طالبان امتياز بدهد تا روي ميز مذاکره آيند، اما تقاضاي هميشگي حکومت افغانستان وواشنگتن را براي دست برداشتن آنها ازخشونت تکرار کرده است.

مولوی کشاف ازمیکانیسم کار و نقشه راه برای آغاز مذاکرات با طالبان سخن به میان آورد

مولوی کشاف ازمیکانیسم کار و نقشه راه برای آغاز مذاکرات با طالبان سخن به میان آورد

مشوقهايي که جنگجويان را ترغبيب مي کند تا به جانب حکومت افغانستان بياييند چنانکه قيام الدين کشاف سخنگوي شوراي عالي صلح گفته است مي توانند شامل شغل، خانه وپول نقد باشد.

کشاف گفته است که شوراي عالي 70 عضوي صلح درمورد ميکانيسمي توافق کرده است که اميدواراست آن را همچون نقشه راهي براي آغاز مذاکرات با شورشيان بکارگيرد. دراين ميکانيسم طرق " احترام آميزي" جستجومي شود تا جنگجويان به جامعه اصلي برگردند.

کشاف که از ذکر توضيحات زياد خود داري مي کرد ، دريک کنفرانس خبري به روز پنجشنبه گفته است:" اين برگشت احترام آميز شامل واگذاري مقام، خانه، حقوق ومعاش واعاده حيثيت به آنها است. آنها مي خواهند که ما اين امتياز را به آنها بدهيم وما اين را به آنها خواهيم داد".

اخيراً برهان الدين رباني رئيس شوراي عالي صلح اظهار نظر کرده است که ازآنجايي که شورا يک ارگان مستقل هست، او مي خواهد انعطاف پذيري بيشتري درمورد پيش شرطهاي مباحثات با چريکهاي اسلامي قايل شود.

رويترز / رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی