زلمي رسول : ما به طالبان رشوت نمي دهيم | افغانستان | DW | 06.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

زلمي رسول : ما به طالبان رشوت نمي دهيم

زلمي رسول وزيرخارجه افغانستان به روزجمعه درمونشن گفته است که افغانستان با دادن پول رشوت به طالبان آنها را ترغيب به دست کشيدن ازجنگ نمي کند ، بلکه با ايجاد کار ومشغله مي خواهد آنها را دوباره به جامعه افغانستان ادغام کند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روزجمعه پنجم ماه فبروری هنگامی که با کارل تیودورسوگوتنبرگ وزیردفاع آلمان درمونشن مصافحه می کند

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روزجمعه پنجم ماه فبروری هنگامی که با کارل تیودورسوگوتنبرگ وزیردفاع آلمان درمونشن مصافحه می کند

داکتر زلمي رسول ضمن مصاحبه اي با آژانس رويتر اين نظر را نيز رد کرده است که طالبان مطابق به توطئه اي پولي را که کنفرانس لندن براي ادغام مجدد آنها تخصيص داده است گرفته و بعداً دوباره شورشگري شان را ازسر خواهند گرفت . داکتر زلمي رسول گفته است:

" ما براي آنکه جنگ را متوقف سازند به آنها رشوت نمي دهيم. اما اگرآنها به روند صلح بپيوندند، سلاح شان را به زمين بگذارند ، به قريه هاي شان بروند، درآنصورت آنها نياز به وسايل زندگي دارند. آنها ضرورت دارند براي خانواده هاي شان نان تهيه کنند".

رسول با اظهار اين سخنان درکنفرانس امنيتي مونشن افزوده است:

" ازاينرو ما ضرورت داريم براي آنها يک نوع کمک اجتماعي فراهم سازيم. بطور مثال براي آنکه زراعت کنند براي آنها زمين وآنچه بدان ضرورت دارند تهيه کنيم.تا آنها ياد بگيرند که چگونه بطور شايسته زندگي کنند. اينها مواردي نيستند که بگوييم به آنها پول رشوت داده مي شود".

رسول گفته است طالبان که عليه حکومت افغانستان ونيروهاي ناتو مي جنگند يک گروه همگون نيستند. دربين آنها جنگجويان صفوف شان کدام انگيزه عقيدتي ندارند تا آنها را با شبکه تروريستي القاعده پيوند بدهد " اينها را مي توان درپروسه صلح سهيم ساخت".

رسول افزوده است:

" اما عناصري دربين طالبان افغان وپاکستاني وجود دارند که روابط نزديکتر با القاعده دارند واين عناصر را نمي توان به جامعه ادغام کرد يا با آنها آشتي کرد. ازاينرو ما با آنها مي جنگيم."

رسول گفته است که افغانستان وپاکستان روي اين نکته بحث کرده اند که چگونه پاکستان مي تواند جلو آن جنگجوياني را بگيرد که ازپناهگاههاي محفوظ شان درمرزهاي پاکستان وافغانستان، به افغانستان داخل شده وبرنيروهاي افغانستان وناتو حمله مي کنند.

رسول دراين مورد گفته است:

" ما درمرحله اعتماد سازي بين افغانستان وپاکستان مي باشيم". رسول همچنان گفته است: يک افغانستان با امن وصلح آميز تهديدي براي پاکستان نيست. " حمايت ازافراط گرايي" به سود پاکستان نيست، زيرا ازخشونت ستيزه گران بسيارآسيب ديده است.

وزيرخارجه افغانستان ياد آوردي کرده است که :" بنابراين ما مذاکرات ستراتژيک عميقي را به راه انداخته ايم وادامه مي دهيم. اکنون درآغاز آن مي باشيم".

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی