روسيه به اتحاديه اروپا هشدارداده است که در دعوايش با بريتانيا مداخله نکند | آلمان و جهان | DW | 19.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روسيه به اتحاديه اروپا هشدارداده است که در دعوايش با بريتانيا مداخله نکند

به گزارش آژانس فرانس پرس روسيه گفته است که مداخله اتحاديه اروپا در دعواي دپلوماتيک آن کشوربا بريتانيا پيامدهاي مسلمي خواهد داشت .

اندری لوگووای جاسوس پیشین کا گی بی که متهم به قتل لیت ویننکوم باشد

اندری لوگووای جاسوس پیشین کا گی بی که متهم به قتل لیت ویننکوم باشد

اين دعوا هنگامي به وجود آمد که درهفته گذشته روسيه تقاضاي بريتانيا را داير برتسليمدهي شخصي که ازنظرپليس بريتانيا مظنون اصلي درقضيه مسموم ساختن ليت ويننکو جاسوس پيشين وتبعيدي شناخته مي شود؛ خود داري نمود.

به روزچهارشنبه رياست پرتگالي اتحاديه اروپا ازموضع لندن جانبداري نموده ، طرزبرخورد روسيه را " مايوس کننده " خوانده وخواهان همکاري ماسکو دراين زمينه شده است.

نماينده روسيه دراتحاديه اروپا اين موضعگيري اتحاديه نامبرده را مايه " تعجب نا خوشايندي " خوانده است . وي به خبرنگارانترفاکس گفته است که اين امر" مسلماً برروابط ميان روسيه واتحاديه اروپا تاثيرمي گذارد."

به روز دوشنبه پس ازآنکه روسيه ازتسليمدهي اندري لوگوواي جاسوس پيشين کا . گي .بي و مظنون اصلي درقتل ليتويننکوجاسوس پيشين روسيه وتبعيدي ناراضي ازحکومت روسيه خود داري ورزيد، حکومت بريتانيا ازماسکو تقاضا نمود تا چهاردپلوماتش را ازآن کشورفراخواند . درعين زمان تضيقات ويزه نامشخصي بربازديد مقامات روسيه ازبريتانيا نيز وضع نمود. پس ازآن لندن منتظرواکنش ماسکو دراين رابطه مي باشد ، مقامات روسي گفته اند که به روزپنجشنبه چنين واکنشي را اعلام مي دارند.

قبلاً ميخاييل کامينين سخنگوي وزارت خارجه روسيه هشدارداده بود که اخراج دپلوماتها ووضع تعزيرات اعلام شده توسط بريتانيا " پيامدهاي جدي اي " درروابط بين دوکشورخواهد داشت.

روسيه مدعي است که قانون اساسي آن کشور تسليمدهي يک شهروند روسي را به کشورديگري اجازه نمي دهد. بالمقابل بريتانيا ادعا مي کند که مطابق به يک ميثاق بين المللي که روسيه نيز درپاي آن امضا نموده است مي تواند اين شخص را به بريتانيا تسليم بدهد.

به روزچهارشنبه ديمتري پيشکف سخنگوي کرملين به خبرنگاران گفته است که آن کشور بالمقابل " به اقدامات مقتضي " دست خواهد زد .

به روزجمعه فرانک والترشتاين مايروزيرخارجه آلمان فدرال و سرگي لاوروف وزيرخارجه روسيه دربرلين باهم ملاقات مي نمايند. شتاين ماير به روز چهارشنبه ابراز اميدواري نموده است که نبايد گذاشت اين دعوا به "بحران" تحول يابد.

به روزپنجشنبه سفير روسيه دربريتانياي کبير ضمن نامه اي به روزنامه انگليسي تايمزنوشته است :

" حرف چرندي است که گفته شود کشته شدن الکساندرليت ويننکو اگرنگوييم که فعالانه توسط حکومت روسيه کمک شده است " به نظرمي رسد که پشت گرمي واضح روسيه" را با خود داشته است " .

بسياري ازسياستمداران روسي؛ بريتانيا را متهم به کارگرفتن از معيارات دوگانه ساخته وگفته اند : درحالي بريتانيا نمي خواهد بوريس بيريزوفسکي ملياردر روسي مقيم بريتانيا را که خواهان سرنگونگي حکومت پوتين است به روسيه تسليم دهد، خودش خواهان تسليمدي لوگوواي متهم به مسموم ساختن ليت ويننکو مي باشد.

مطالب مرتبط