دعوت امریکا ازبازرسان حقوق بشر، برای بازدید اززندان گوانتانامو | مجله حقوق بشر | DW | 03.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دعوت امریکا ازبازرسان حقوق بشر، برای بازدید اززندان گوانتانامو

ایالات متحده امریکا از بازرسان امورشکنجه درملل متحد تقاضا نموده است ، تا ازگوانتانامو بازدید نمایند.

زندان گوانتانامو

زندان گوانتانامو

ایالات متحده امریکا ازسه تن بازرسان حقوق بشرملل متحد به شمول آن یکی که ادعا های شکنجه شدن را مورد تحقیق قرارمیدهد ، تقاضا نموده است، که اززندان خلیج گوانتانامو دیدارنمایند تا نشان داده شود که دراین زندان " چیزی برای پنهان کردن " وجود ندارد.

فعالان حقوق بشرایالات متحده امریکا را بخاطرزندانی ساختن برای مدت نامعلوم درحدود 505 نفری که درپایگاه دریایی خلیج گوانتانامو محبوس اند مورد انتقاد قرارمیدهند..

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلام نموده است که به این سه نفراجازه داده می شود که ازعملیات دراین زندان بازدید نموده و" ازاعضای قوماندانی زندان و سایرمسئوولانی که ایشان را همراهی می نمایند سوال نمایند"

اما دگرمن بالیستیروز، سخنگوی وزارت دفاع امریکا درمورد زندانیان گفته است که به این بازرسان اجازه داده نمی شود تا با زندانیان صحبت نمایند، زیرا اینکار از وظایف کمیته بین المللی صلیب سرخ می باشد.

وزارت دفاع امریکا همچنان گفته است که این دعوت از مانفرد نوواک آطریشی ، بازرس خاص ملل متحد درامورشکنجه، اسما جهانگیرازپاکستان که به مسائل آزادی دینی می پردازد و لیلا زروغی الجزایری که حبسهای خود سرانه را مورد تحقیق قرارمیدهد صورت گرفته است.

بالیستیرو گفته است:" آرزوی ما اینست که نشان دهیم ، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد."

سه تن ازکارشناسان نامبرده حقوق بشر گفته اند که آنان نسبت به این دعوت ، ضمن کنفرانس خبری ای بروزدوشنبه درمقرسازمان ملل متحد ، پاسخ خواهند گفت.

دراعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده امریکا آمده است: " گرچه سیاست وزارت دفاع چنین بازدیدهایی ازیک زندان نظامی را مجازنمیداند، بااینهم وزارت دفاع بصورت استثنایی چنین دعوتی را به عمل آورده است" . دراین اعلامیه گفته می شود: " وزارت دفاع درپرتو نیازمندیهای امنیتی وعملیاتی ، وضرورت حفاظت ازنیروهای مان ،درحد امکان خواهان موجودیت شفافیت درعملیات ما می باشد."

انتقادات فعالان حقوق بشر برعملکرد امریکا درزندان گوانتانا موهنگامی برشدت خود افزود که زندانیان متذکره بخاطرشرایط بد زندان وفقدان حقوق دست به اعتصاب غذایی زدند.

مقامات امریکایی ازطرز رفتارشان با زندانیان دفاع نموده وشکنجه شدن درزندان گوانتانامو را رد نموده اند.

کسانیکه از زندان گوانتانامو رهاشده اند، گفته اند که ایشان درآنجا شکنجه می شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ ازتاکتیکهای " برابربا شکنجه " دربرابراین زندانیان سخن به میان آورده است. یک کارگزار اف . بی . آی در یادداشتهایش که سال گذشته انتشاریافته است، گفته است که بازجویان درگوانتانامواز" تخنیک شکنجه " کارمی گیرند..

ایالات متحده امریکا زندانیان گوانتانامورا زیرعنوان " جنگجویان دشمن" طبقه بندی نموده وواگذاری حقوق اسرای جنگی را مطابق به کنوانسیون ژنف به آنها انکارمی نماید.

مطالب مرتبط

آگهی