حکيم الله محسود رهبر جديد طالبان پاکستان است | آلمان و جهان | DW | 28.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکيم الله محسود رهبر جديد طالبان پاکستان است

واشنگتن و اسلام آباد از پنجم آگست به اينسو ادعا داشتند که بيت الله محسود رهبر طالبان پاکستان کشته شده است. طالبان پاکستان اين ادعا را رد ميکردند. اکنون طالبان خبر مرگ او را تأييد کرده و جانشينش را تعيين نموده اند.

حکیم الله محسود رهبر جدید طالبان پاکستانی که جانشین بیت الله محسود رهبرمقتول این گروه شده است

حکیم الله محسود رهبر جدید طالبان پاکستانی که جانشین بیت الله محسود رهبرمقتول این گروه شده است

اکنون معلوم شد که بيت الله محسود رهبر طالبان پاکستان، که پس از حملۀ هواپيماي بدون سرنشين ايالات متحدۀ امريکا بر منزل خسرش مفقودالاثر بود، واقعاً کشته شده است. ابهامي که چند هفته در مورد مرگ وي وجود داشت بي دليل نبود. 13 گروه طالبان، که تخميناً 100 هزار جنگجو دارند و بيت الله محسود آنها را طي سه سال اخير در چارچوب يک واحد هولناک جنگي گردهم آورده بود، به زمان نياز داشتند تا روي جانشين بيت الله محسود به توافق برسند. در مناطق قبايلي پاکستان، در امتداد مرز با افغانستان، رئيس قبيله و يا رهبر طالبان معمولاً در يک جرگه يا شورا تعيين ميگردد.

هراس از حملۀ جديد ايالات متحدۀ امريکا

بقول ادارۀ استخبارات اجلاس طالبان براي تعيين رهبر جديد، به دليل خطر جدي حملات بعدي ارتش ايالات متحدۀ امريکا، در هفتۀ گذشته صورت گرفت.

طرفداران بيت الله محسود با اتفاق آراء حکيم الله محسود را به عنوان رئيس جديد تحريک طالبان برگزيدند. حکيم الله هم مانند بيت الله از قوم محسود بوده و احتمالاً يکي از اقارب دور وي است. با آنکه در مورد شخص حکيم الله اطلاعات نسبتاً کم و موثق موجود است، نزد استخبارات پاکستان و غرب فرد کاملاً ناشناسي نيست.

قاطع، بيباک و ظالم

اين فرمانده طالبان، که با کمال ميل بر موتر نظامي امريکائيان که در افغانستان به غنيمت برده شده است، سوار ميشود، در اکتوبر سال گذشته اولين کنفرانس خبري را راه اندازي کرد. خبرنگاران پاکستاني او را يک مرد تقريباً 30 ساله يافتند که رهبري يک گروه بزرگ طالبان را در وزيرستان جنوبي به عهده دارد. او شخص قاطع و همزمان بيباک و ظالم معلوم ميشد. او سياستمداران ارشد پاکستان را صريحاً تهديد به حمله کرد. او همچنان گفت که مانع اکمالات نيرو هاي ناتو مستقر در افغانستان خواهد شد، که از طريق يک قرارگاه واقع در حومۀ شهر پشاور صورت ميگيرد. او همچنان مسؤوليت سربريدن 12 تن را به عهده که به ادعاي طالبان جاسوس امريکا بودند و اهدافي را براي حملات هواپيما هاي بدون سرنشين ايالات متحدۀ امريکا به ارتش آنکشور مشخص ساخته بودند.

گفته ميشود که از آن ببعد تعداد زيادي از حملات انتحاري به سازماندهي و هدايت حکيم الله صورت گرفته است. افراد وي در قتل بينظير بهوتو در دسمبر سال 2007 و حمله بر هوتل ماريوت در سپتمبر سال 2008 در اسلام آباد مسؤول دانسته ميشوند. حکيم الله همچنان نيروي محرک حملات و پيشرفت اخير طالبان بسوي اسلام آباد بشمار ميرود.

انتقام از ايالات متحدۀ امريکا

حکيم الله محسود در اولين اعلاميه اش به عنوان رهبر جديد طالبان پاکستان گفت که بخاطر مرگ بيت الله از ايالات متحدۀ امريکا انتقام خواهد گرفت. تحليگران بدين باور اند که او اهدافي را در داخل ايالات متحدۀ امريکا و يا در اروپا زير نظر دارد. چنين حملاتي ميتوانند موقف وي را به عنوان رهبر طالبان مستحکم تر سازند. او به اين چنين حملات نياز دارد، زيرا برخي از گروه هاي طالبان ميخواستند ولي الرحمن، رقيب حکيم الله را به عنوان جانشين رهبر مقتول خود برگزينند. کارشناسان در پاکستان حدس ميزنند که ازينرو رهبر جديد طالبان آن کشور خود را مجبور ميداند که به چنين "پيروزي" ها دست يابد، و همين مسأله او را بيشتر متمرد و خطرناک ميسازد.

لوکاس/ ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی