حکومت افغانستان گزارش سازمان بين المللي شفافيت را رد کرد | افغانستان | DW | 01.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حکومت افغانستان گزارش سازمان بين المللي شفافيت را رد کرد

اداره عالي نظارت از تطبيق استراتيژي فساد اداري با رد گزارش سازمان بين المللي شفافيت مي گويد، اين نگراني وجود دارد که فساد در سازمان ها و کشورهاي کمک دهنده به افغانستان نيز منجر به بدنامي افغانستان شود.

براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت، افغانستان در سال جاري داراي رتبه بالاي فساد در ميان ساير کشورهاست

براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت، افغانستان در سال جاري داراي رتبه بالاي فساد در ميان ساير کشورهاست

سازمان بين المللي شفافيت در گزارش جديد امساله اش افغانستان را دومين کشور آلوده به فساد مالي قلمداد کرده است، اما اداره عالي نظارت مي گويد گزارش اين سازمان در مورد فساد مالي در افغانستان درست نيست.

گزارش‌هاي سالانه‌ سازمان بين‌المللي شفافيت، ابعاد فساد را در هر کشور بررسي و آنرا با کشورهاي ديگر مقايسه مي کند. اين سازمان همه ساله درباره‌ ميزان فساد مالي و رشوه‌گيري رايج در ميان سياستمداران و کارمندان دولت بررسي هايي را انجام مي دهد.

فساد در کمک هاي بين المللي

محمد ياسين عثماني رييس اداره عالي نظارت از تطبيق استراتيژي فساد اداري روز يک شبنه در يک کنفرانس خبري در کابل گفت: سازمان بين المللي شفافيت هيچ نمايندگي در افغانستان ندارد و ارقامي را که به دست مي آورد به اساس معلومات درست و موثق استوار نمي باشد. به گفته وي اين سازمان در رابطه با آمار و ارقام با اداره عالي نظارت تماس نگرفته است.

آقاي عثماني ابراز نگراني کرد که مبادا فسادي که در سازمان ها و کشورهاي کمک کننده در افغانستان صورت گرفته مي گيرد نيز به پاي افغانستان ختم شود:"اين يک واقعيت است در افغانستان در اکثر ادارات فساد است مردم رشوت مي دهند اما در پهلوي اين ميلياردها دالر که توسط موسسات بين المللي به مصرف رسيده در هيچ گزارش تاحال گفته نشده که در اين پول ها چه گذشته است."

آقاي عثماني افزود: در افغانستان با آنکه فساد اداري هنوز هم موجود مي باشد، ولي کارهاي نيز براي کاهش فساد اداري انجام شده است. اما برخي از تحليل گران مي گويد با توجه به فساد گسترده اي که در افغانستان وجود دارد، مقامات افغانستا بايد خوش باشند که مقام دوم را در فساد گرفته اند.

رشوت براي مسايل قانوني

معين مرستيال نماينده ولايت کندز در ولسي جرگه مي گويد، فساد در ادارات دولتي به حدي معمول شده که حتا براي يک امر قانوني نيز بايد رشوت پرداخته شود:"نه تنها در ادارات حکومتي فساد به اوجش رسيده حتا اگر بخواهي قانون را بالاي خود تطبيق کني و بخواهي که پاسپورت و تذکره بگيري و يا ماليه بدهي نيز، بايد رشوت بدهي. يعني براي يک امر قانوني نيز بايد رشوت بپردازي."

براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت، دولت افغانستان با وجود تعهدهايي که با جامعه جهاني در مبارزه با فساد دارد، نتوانسته جلو گسترش اين پديده را بگيرد. اما به گفته ي آقاي عثماني منابع مورد استفاده سازمان شفافيت بين المللي در تعيين شاخص ها غير دقيق و در بسا موارد مجهول مي باشد که نمي شود بالاي آن اتکا کرد. عثماني گفت که سازمان بين المللي شفافيت آمار و ارقام خود را از گزارش سازمان ديدبان اصالت افغانستان و UNODC گرفته که اين ارقام نيز خالي از اشتباهات نمي باشد. اما آقاي مرستيال مي گويد فساد زماني در افغانستان کاهش مي يابد که افراد آلوده به فساد مجازات شوند.او مي گويد در حال حاضر برخي از مقامات در دولت بقاي شان را در بقاي فساد مي بينند:"متاسفانه اشخاص و افراد در ادارات مهم توظيف شده آنها آماده نيستند که با فساد مبارزه شود زيرا آنها زندگي خود را در ادامه فساد مي بينند."

براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت، افغانستان در سال جاري داراي رتبه بالاي فساد در ميان ساير کشورهاست.

حسين سيرت، کابلويراستار:مبلغ

آگهی