حامد کرزي از ″ دستورالعملها ″ براي رسانه ها درمورد جنگ با ترور دفاع کرد | مجله حقوق بشر | DW | 22.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

حامد کرزي از " دستورالعملها " براي رسانه ها درمورد جنگ با ترور دفاع کرد

حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان به روزپنجشنبه ازدستورالعملهايي که درمورد انتشاراخبارشورشگري طالبان به رسانه ها داده شده است، با ذکراين مطلب که برخي رسانه ها " تروريسم را مشروعيت مي دهند" دفاع نمود.

کرزی : تازمانی که من اینجا باشم آزادی مطبوعات تضمین شده است.

کرزی : تازمانی که من اینجا باشم آزادی مطبوعات تضمین شده است.

کرزي گفته است وي آزادي مطبوعات را تضمين مي کند لاکن ازناحيه برخي ازرسانه ها نگراني دارد.

کرزي افزوده است:

"بعضي ازرسانه ها به ويژه رسانه هاي برقي تقريباً اعمال تروريستي را مشروعيت مي دهند . همين امراست که مايه نگراني ما مي شود وما مي خواهيم آن را تصحييح کنيم ."

سندي که شامل دستورالعملها مي باشد به روزدوشنبه به رسانه ها فرستاده شده است. گروه هاي حقوق بشرازآن بيم دارند که مبادا اين دستورالعملها خللي درراه تامين آزادي مطبوعات ايجاد نمايد.

دراين دستورالعملها آمده است که با " قوماندانهاي تروريست " نبايد مصاحبه شود ويا اينکه ازفعاليتهاي نيروهاي ناتو ونيروهاي تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا نبايد انتقاد صورت گيرد.

فعاليتهاي تروريستان نبايد سرنامه اخبارگردند و اظهارات دشمنان که حکومت را غيراسلامي نشان مي دهند نبايد انتشاريابند. نيروهاي امنيتي نبايد ضعيف نشان داده شوند.

برخي ازفرستنده هاي تلويزيوني مصاحباتي را با آن مقامات طالبان که حاوي مطالبي عليه حکومت کرزي ونيروهاي بين المللي ضد تروراند ؛ پخش مي کنند.

شمارديگرازرسانه ها آن ادعاهاي طالبان را که غلط ومبالغه آميز اند پخش مي کنند.

اين ليست 24 ماده اي دستورالعملها به رسانه ظاهراً ازجانب مقام بي نامي فرستاده شده است، لاکن فکرمي شود که اين کاردستگاه استخبارات باشد که درهفته گذشته مسئوولان رسانه را احضا ر نموده بود.

حامد کرزي گفته است : آزادي مطبوعات " تازماني که من دراينجا باشم تضمين شده است. دراين شکي نيست."

گروه ديده بان حقوق بشرکه مرکزآن درنيويارک است ، به روزپنجشنبه ضمن انتقاد ازاين يادداشت دستگاه استخبارات به مطبوعات گفته است:

" محدوديتهاي وضع شده توسط استخبارات تعرض آشکاري برآزادي نوپاي رسانه ها درافغانستان مي باشد."

سام ظريفي گفته است:

" اين دستورالعملها يک توهين به کاردشواروقربانيهاي شخصي ژورناليستهاي افغان است که مي کوشند حقايق را به اطلاع عامه برسانند."

کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان نيز گفته است که نگران مي باشد ، اما ملاحظاتي درمورد کار برخي ازرسانه ها دارد.

دراعلاميه کمسيون ازاين ناحيه ابراز نگراني شده است است که:

" پخش اطلاعات غلط براي مردم توسط رسانه ها مي تواند به پيمانه زيادي به ازدست رفتن اعتبارواعتماد به فرآيند دولت سازي و دموکراتيک ساختن افغانستان بيانجامد."

آگهی