1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

جنگ جهانی اول

مطالب

جنگ جهانی اول بیشتر متمرکز به اروپا بود. در این جنگ از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ بیش از نه میلیون تن جان دادند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر