جنرال کرستل به کابينه جنگ اوباما درمورد افغانستان گزارش داد | افغانستان | DW | 13.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جنرال کرستل به کابينه جنگ اوباما درمورد افغانستان گزارش داد

حنرال کريستل فرمانده نيروهاي امريکايي درافغانستان به روز جمعه از " پيشرفت" اولين لشکرکشي بزرگ درافغانستان که به اساس ستراتژي افزايش سربازان امريکايي درافغانستان صورت گرفته است، به کابينه جنگ اوباما گزارش داد.

سیچویشن روم اتاقی است درمنزل تحتانی کاخ سفید که درآن مذاکرات مهم امنیتی ونظامی رئیس جمهور امریکا صورت می گیرد.

سیچویشن روم اتاقی است درمنزل تحتانی کاخ سفید که درآن مذاکرات مهم امنیتی ونظامی رئیس جمهور امریکا صورت می گیرد.

اوباما مقامات ارشد وقدرتمند غيرنظامي ، نظامي واستخباراتي آن کشور را براي اطلاع از اوضاع افغانستان دريک سالون مصوون واقع درزيرزميني کاخ سفيد که به نام " سيچويشن روم " ياد مي شود، فراخوانده بود ودرعين زمان معلومات روز آمده شده اي ازجنگ عليه شورشيان درپاکستان بدست آورد.

سخنگوي کاخ سفيد گفته است : ميک کريستل فرمانده جنگي ايالات متحده امريکا که ازطريق ويديو واز راه دور دراين کنفرانس شرکت کرده بود گفته است که مقامات نظامي درجريان توظيف هزاران سرباز اضافي درماه هاي آينده قرار دارد.اوهمچنان از " پيشرفتهاي پيهم " درمارجه گزارش داده است.

ميک کريستل همچنان به اوباما درمورد تلاشها براي تقويت نيروهاي افغاني وامريکايي تذکر داده است که درفرجام بتواند زمينه را براي بيرون رفتن نيروهاي نظامي امريکايي فراهم سازد.

جنرال کرستل ازپیشرفتهای پیهم سخن به میان آورده است

جنرال کرستل ازپیشرفتهای پیهم سخن به میان آورده است

درماه دسمبر اوباما گفته بود که اوضاع افغانستان با سرعت خرابترشده مي رود واو تصميم به اعزام 30000 سرباز بيشتر به اين کشور دارد. درعين زمان رئيس جمهور امريکا اعلام کرده بود که آغاز بيرون کشيدن نيروها ازافغانستان در ماه جولاي 2011 شروع مي شود.

يک عنصر کليدي اي که درمذاکرات ديروز کابينه جنگ حضور نداشت، عبارت بود از رابرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا . به روز جمعه او در راه عزيمت از سفر به خطوط جبهه درافغانستان به واشنگتن بود.

گيتس همچنان ازآن لشکرهاي کشورش در48 کيلومتري شمال قندهار ، يعني جايي ديدار کرد که اين نيروها درسال گذشته ازتلفات سنگيني آسيب ديده است.

گیتس چون درراه سفر ازافغانستان به واشنگتن بود دراین نشست حضور نداشت

گیتس چون درراه سفر ازافغانستان به واشنگتن بود دراین نشست حضور نداشت

کريستل به روز دوشنبه گفته بود که مي خواهد با رسيدن نيروهاي کافي درساحه ، به شورشيان طالب درمرکز فعاليتهاي شان يعني درپايگاه قندهار آنها بپردازد.

او گفته است که اين لشکرکشي به قندهار شبيه همان لشکرکشي اي مي باشد که درولسوالي نادعلي ولايت هلمند ودرمنطقه مارجه به راه انداخته شد.

شوراي جنگي اوباما همچنان شامل مقامات ارشد نظامي آن کشور مانند جنرال ديويد پترويوس ، لوي درستيز يا فرمانده ستاد مرکزي ارتش آن کشور وريچارد هول بروک نماينده خاص امريکا براي افغانستان وپاکستان بود که ازطريق ويديو ارتباط قايم کرده بود.

روساي دستگاههاي استخباراتي عمده ايالات متحده امريکا نيزدراين نشست درسالون موسوم به " سيچويشن روم " شرکت داشتند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی