بي نتيجه ماندن تلاش هاي ديپلوماتيک براي پايان جنگ غزه | آلمان و جهان | DW | 13.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بي نتيجه ماندن تلاش هاي ديپلوماتيک براي پايان جنگ غزه

بوتروس غالي سر منشي سابق سازمان ملل متحد: "اين جنگ تحفۀ بزرگ است که اسراييل مي توانست به بنيادگرايان عربي تقديم کند."

عملیات نظامی اسراییل در غزه

عملیات نظامی اسراییل در غزه

هرميانجيگري که در اين روزها به خاور نزديک سفر مي کند، خواستار پايان بخشيدن فوري جنگ غزه مي باشد. ولي اگر کسي در بارۀ جزييات پلان صلح سوال نمايد، فقط جواب گنگ و مبهم دريافت مي کند. به طور مثال توني بلير فرستادۀ خاص گروه چهار شرق نزديک. وي به روز دوشنبه در قاهره با حسني مبارک رييس جمهور مصر ملاقات نمود. او اظهار داشت:

"من فکر ميکنم که نکات اساسي يک توافقنامه جهت آتش بس فوري وجود دارد. فعلاً با جديت روي جزييات آن کار مي شود. زمان براي اين مذاکرات پيچيده است، اما من اميدوار هستم که اين مذاکرات ثمر دهد، آنهم بزودي."

بلير تأکيد نمود که قاچاق اسلحه بايد متوقف گردد،همزمان وي خواستار گشايش گذرگاه هاي مرزي در نوار غزه گرديد. فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان دو روز قبل از بلير در منطقه بود و براي مصر جهت نظارت بر مرز ها وعدۀ کمک کرد. شتاين ماير بعد از برگشت در برلين بروز دوشنبه اظهار داشت که آتش بس به زودي علمي مي شود.

دیدار فرانک شتاین مایر با حسنی مبارک در مصر

دیدار فرانک شتاین مایر با حسنی مبارک در مصر

اما جنگ در غزه هنوز ادامه دارد و آناني که قادر به خاتمه جنگ اند، به مراتب کمتر از ميانجيگران بين المللي علاقمند مساله اند. حماس اظهار داشته است که يک آتش بس را زماني خواهد پذيرفت که اسراييل حملات خويش را متوقف ساخته و از نوار غزه بيرون برود.علاوه بر آن اين گروه خواستار باز نمودن تمام گذرگاه هاي مرزي به خصوص مرز مصر گرديده است.

ولي مهاجرين نوار غزه مانند قبل اجازۀ رفتن به کشور همسايه را ندارند، تنها مجروحين اجازۀ عبور دارند؛ بروز دوشنبه تعداد شان 40 نفر بود که از آغاز جنگ تا کنون به اين تعداد زياد نبوده است.

بوتروس غالي سر منشي سابق سازمان ملل متحد بروز دوشنبه در برابر ژورناليست هادر قاهره اظهار داشت:

"اين جنگ تحفۀ بزرگ است که اسراييل مي توانست به بنيادگرايان عربي تقديم کند."

غالي 30 سال قبل در قرارداد صلح ميان اسراييل و مصر ميانجيگري نمود و حالا هراس دارد که مصيبت مردم زجر ديدۀ نوار غزه در آينده تلاش در جهت مذاکرات را مشکل تر خواهد کرد:

توني بلير فرستادۀ خاص گروه چهار شرق نزديک

توني بلير فرستادۀ خاص گروه چهار شرق نزديک

"از پيامده هاي اوليه اين جنگ اين است که نيرو هاي معتدل را که در راستاي گفتگو سعي دارند، تضعيف مي کند، نه تنها در اسراييل، بلکه در ميان فلسطيني ها، در جهان عرب و اسلام. اين خيلي مشکل خواهد شد تا کفتگو هاي جديد را آغاز نمود بدون آنکه مهر خيانت به وي زده نشود".

حماس درين ميان با مصر در حال مذاکره است. با وصف عدم اظهار نظر رهبري اش، از چندروز بدينسو يک تيم هفت نفري هيئت حماس در قاهره بوده و با رييس استخبارات مصر سليمان مذاکره مينمايد. تا روز دوشنبه طوري وانمود ميگرديد که مذاکرات مثبت بوده اند، اما نه بيشتر از اين.

هيئت مذاکرات اسراييل که در اخير هفته مذاکرات همزمان را با مصري ها انجام داد، روز دوشنبه پرواز خويش رابجانب قاهره به تعويق انداخت. شايد بخاطر آنکه بايد انتظار کشيد که نتايج مذاکرات با حماس چگونه خواهد بود. اسراييل بدون در نظر داشت تلاش ها جهت آتش بس در شرق ميانه، به حملات خويش شدت بخشيده است.نظر به گزارشات اخير خبرنگاران، قطعات زميني در حومۀ نوار غزه پيشروي نموده و با شبه نظاميان فلسطيني زد وخورد هاي شديدي انجام داده اند.