بودجه نظامی سالانه امریکا به تنهایی 45% بودجه نظامی همه جهان است | آلمان و جهان | DW | 15.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بودجه نظامی سالانه امریکا به تنهایی 45% بودجه نظامی همه جهان است

بنابر تازه ترین گزارش مرکز بین المللی برای کاهش دان مسابقات تسلیحاتی یا BICC درشهربن ، مسابقات تسلیحاتی درسطح جهانی ، هنوز هم ادامه دارد.

نمایی ازیک نمایشگاه تسلیحات پیشرفته در دوبی

نمایی ازیک نمایشگاه تسلیحات پیشرفته در دوبی

درگزارشی که به روز پنجشنبه چهاردهم ماه روان میلادی در شهر بن انتشاریافته است ، گفته می شود که :

در این اواخر تدابیر بی شماری در این عرصه گرفته شده است که اقدام به پخش فراخوان های در جهت جلوگیری از گسترش تسلیحاتی در سراسر جهان ازجمله این تدابیرمحسوب میشود.

در گستره ی این اقدامات میتوان از کار روی تدوین یک میثاق برای منع مهمات خوشه ای و مذاکره روی طرح یک موافقتنامه بین المللی روی تجارت اسلحه گرفته تا ارزیابی مجدد اصول رفتاری دردرون اتحادیه اروپا درقبال صادرات اسلحه سخن به میان آورد.با اینهم گسترش مسابقات تسلیحاتی کاهش نیافته است است.

بیلانس یا ترازنامه ی مرکزبین المللی برای کاهش دادن مسابقات تسلیحاتی ، در گزارش سالیانه ی 2008/2009 نیز جلوه های تاریکی را بازگو مینماید که با توجه برآن میتوان گفت که: روند گسترش تسلیحاتی را نمیتوان پایان داد .

به قول "مارک فان بوُمکـِن " سرپرست پروژه ی اطلاعات تسلحیاتیی مرکزنامرده، مصارف تسلیحاتی در سراسر جهان افزایش یافته است؛ قرار گزارش سالیانه ی این مرکز در سال 2007 مصارف تسلیحاتی در سرتاسر جهان در حدود شش درصد یعنی بر 1339 ملیارد دالر امریکایی بیشتر شده است.

روند افزایش تسلیحاتی ازدهه 90 سده گذشته برروال معمول ادامه داشته واکنون آخرین اقدامات رییس جمهور ایالت متحده ی امریکا بارک اوباما در کاهش تسلیحات هسته ایی نوید بخش بوده وهمچنان "پیتر کرول" مدیر این مرکز نیز با اظهار خوشبینی از آن یاد آور میشود .

به قول وی:

"طرزنگرش بارک اوباما برای ایجاد یک جهان بدون اتوم درطریق درستی می باشد،اما گسترش وافزایش متداوم مصارف تسلیحاتی موضوعیست که باید دردستورکار سیاستهای خلع سلاح قرار بگیرد. مصارف نظامی ایالات متحده امریکا به تنهایی به تناسب همه جهان دربلندترین نقطه قرار دارد وآماری که ارائه شده اند، برعکس آنچه که اوباما خواهانش می باشد، کدام تغییر را نشان نمی دهد ".

مارک فان بومکن سرپرست پروژه اطلاعات تسلیحاتی مرکزبین المللی برای کاهش دادن مسابقات تسلیحاتی دربن

مارک فان بومکن سرپرست پروژه اطلاعات تسلیحاتی مرکزبین المللی برای کاهش دادن مسابقات تسلیحاتی دربن

هیچ کشور جهان به پیمانه ی ایالات متحده مصارف تسلیحاتی ندارد ومصارف تسلیحاتی این کشور با هزینه ی 580 ملیارددالرامریکایی حدود 45 درصد کل مصارف تسلیحاتی در سطح جهان رادر سال 2007 دربرمیگرفت.

به قول بوُمکـِن ، بودجه اصلی پنتاگون یاوزارت دفاع امریکا برای سال 2009 گویای بیشترین هزینه در این بخش پس از جنگ دوم جهانی بوده وبه این ترتیب بیشتر از هر مقطع زمانی در جریان جنگ سرد می باشد. اومیافزاید:

"کاهش بودجه تسلیحاتی ایالات متحده ی امریکا را نه کوتاه مدت و نه هم دراز مدت میتوان پیش بینی کرد. این بودجه را نه بحران مالی جهان ونه حکومت جدید بارک اوباما هیچکدام آن را تغییرنداده است. در حقیقت طرح پیشنهادی بودجه نظکامی ایالات متحده امریکا برای سال 2010 که به تاریخ 26 ام فبروری امسال ارائه شده است ، مجدداً یک افزایش واقعی چهاردرصده را به تناسب سال گذشته نشان می دهد".

واما مطابق به این گزارش، ایالات متحده ی امریکا تنها کشوری نیست که در افزایش تسلیحاتی همچنان به شدت ادامه میدهد بلکه کشور های نو به پا خاسته ی آسیایی مثل اندونیزیا ومالیزیا نیز در سال 2007 در عرصه تسلیحاتی در سطح جهاین مصارف بالایی را نشان می دهند . کشور چین با هزینه ی 140 ملیارد دالر امریکایی در این عرصه مقام دوم را پس از ایالات متحده ی امریکا دارد.جایگاه سوم رادر عرصه مصارف تسلیحاتی کشور روسیه با 78،8 ملیارد دالر امریکایی گرفته است. هندوستان با هزینه ی 72،2 ملیارد دالر امریکایی مقام چهارم را داراست.

پیترکرول مدیرعمومی مرکزبین المللی برای کاهش دادن مسابقات تسلیحاتی دربن

پیترکرول مدیرعمومی مرکزبین المللی برای کاهش دادن مسابقات تسلیحاتی دربن

بنابر این گزارش با آنکه کشور های امریکای مرکزی واروپای غربی کمترین مصارف را در این عرصه دارند ولی از روند کاهش تسلیحاتی در این مناطق نیز خبری نیست وبوُمکـِن در این ارتباط اشاره به آلمان نموده گفت:

"بودجه دفاعی جمهوریت اتحادی آلمان از سال 2006 بدینسو بصورت متداوم در حال افزایش است وبا افزایش 1،7 ملیارد یورو بودجه نظامی در سال 2009 با مقایسه به سال 2008 ،یعنی حدود 31،2ملیارد یوروبه بلند ترین حد مصارف تا اکنون رسیده است.

همچنان این گزارش می افزاید که : سرمایه گزاری این کشور در دسترسی به تسلیحات جدید در سال 2008 تا 2009 در مقایسه با سال 2007 به 25 درصد افزایش یافته است وبومکـِن افزایش شمار سربازان آلمانی در افغانستان را از 3500 نفر به 4500 نفر که از جانب بوندس تاگ یا پارلمان فدرال آلمان در ماه اکتوبر سال 2008 تصویب شده است ، ادلیل بر این ادعا میآورد.

در گزارش BICC یا مرکز بین المللی برای کاهش دادن مسابقه تسلیحاتی ، تفاوت میان مصارف تسلیحاتی ومصارف در عرصه های انکشافی که روز تا روزبیشنر میشود که این امر خیلی نگران کننده است.

به قول بوُمکـِن :

"حدود 70 در صد مصارف نظامی در سرتاسر جهان که 920 ملیارد دالر امریکایی میشود،درسال 2007 توسط سی کشور عضو اتحادیه همکاری های اقتصادی وانکشافی OECD پرداخت شده است . که در مقابل آن ، مصارف مجموعی تمام این سی کشوربرای همکاریهای اقتصادی ، درهمین سال حدود 100 ملیارد دالرامریکایی بوده است."

شمس الاصیل عیاری/ نادیه فضل

ویراستار: رسول رحیم

مطالب مرتبط

آگهی