بهبود امنيت درافغانستان به حمايت بيشتربين المللي نيازدارد | افغانستان | DW | 21.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بهبود امنيت درافغانستان به حمايت بيشتربين المللي نيازدارد

به روزچهارشنبه نماينده ملل متحد درافغانستان گفته است : تلاشهاي بيسابقه براي بهبود وضع امنيتي ، مبارزه با فساد اداري و امحاي تجارت مواد مخدر درافغانستان به آزمون گذاشته شده اند و جامعه بين المللي بايد کمک بيشتري جهت تقويت صلح درافغانستان انجام بدهد.

تام کوینیگ نمااینده ملل متحد درافغانستان امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد

تام کوینیگ نمااینده ملل متحد درافغانستان امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد

تام کوينيگ نماينده ملل متحد درافغانستان به يک جلسه عام شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفته است : شورشيان طالب حملات شان را افزايش داده اند وتهديد به حمله بهاري نموده اند، کشورهاي کمک کننده لازم است تا تلاشهاي شان را براي توسعه افغانستان تشديد نمايند .

کوينيگ گفته است :

" هرگاه صريح تربگويم مشارکت بين المللي نيازبه بهبود دارد... من روي حمايت شوراي امنيت ملل متحد درقسمت به کارانداختن ستراتژي توسعه ملي درافغانستان حساب مي کنم ."

کوينگ دررابطه با طرح حکومت افغانستان براي بازسازي کشورگفته است: " اين طرح هنگامي نتيجه مي دهد که همه به اين روند کمک نمايند."

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ضمن گزارشي به شوراي امنيت گفته است که به نظرمي رسد شورشيان درسال گذشته با وجود تلفات زيادشان " بيشتربا بردهاي ستراتژيک شان تشجيع شده اند، تا اينکه درنتيجه شکستهاي تاکتيکي شان کم دل شده باشند."

مطالب مرتبط