برگزاري انتخابات پارلماني در اول جوزا، اما در ساحاتي که امنيت است | افغانستان | DW | 07.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

برگزاري انتخابات پارلماني در اول جوزا، اما در ساحاتي که امنيت است

کميسيون مستقل انتخابات با اعلام جدول زماني برگزاري انتخابات پارلماني، ميگويد در نقاطي که امنيت وجود نداشته باشد، انتخابات برگزار نميشود.

نمايندگان تاکيد کردند که بدون اصلاحات در کميسيون انتخابات، بودجهي آن را تاييد نميکنند.

نمايندگان تاکيد کردند که بدون اصلاحات در کميسيون انتخابات، بودجهي آن را تاييد نميکنند.

داوود علي نجفي، رييس دارالانشاي کميسيون مستقل انتخابات امروز پنجشنبه گفت: "تاريخ دقيق آغاز رسمي ثبت نام کانديدان ولسي جرگه، سه دلو است، سه دلو سال 1389 است و الي هفده دلو دوام پيدا ميکند".

براساس اين تقسم اوقات زماني، مبارزات انتخاباتي از بيست و چهارم ماه حوت شروع ميشود و انتخابات، در اول جوزاي سال آينده برگزار ميگردد.

به گفتهي داوود علي نجفي، برگزاري انتخابات مشروط به تامين امنيت و تامين بودجهي 120 ميليون دالري آن است.

نجفي گفت: "ما آنچه که به صراحت گفته ميتوانيم، اين که اين بار درجاهايي که امنيت تامين نشود به صورت اساسي، ما ورق رايدهي ارسال نخواهيم کرد. اين تجاربي است که ما از انتخابات گذشته آموختيم. در ساحاتي که امنيت خوب بود، ما خواهد فعاليتهاي انتخاباتي داشتيم".

درحال حاضر مناطق زيادي در کشور نا امن اند، اما به گفتهي نجفي، نهادهاي امنيتي اطمينان داده اند که تا زمان برگزاري انتخابات، امنيت تامين خواهد شد.

اين درحالي است که برخي مقامهاي جامعه جهاني از تعويق انتخابات صحبت ميکنند. بان کي مون، سرمنشي ملل متحد خواستار اصلاحات در ساختار کميسيون انتخابات شده است. همچنان برخيها در داخل کشور نيز به اين باور اند که بدون اصلاح ساختار کميسيون انتخابات، انتخابات پارلماني نيز مانند انتخابات رياست جمهوري گذشته، با تقلبهاي وسيع همراه خواهد بود.

قبلاً بودجهاي که براي برگزاري انتخابات از سوي حکومت پيشنهاد شده بود، از سوي نمايندگان مجلس رد گرديد و نمايندگان تاکيد کردند که بدون اصلاحات در کميسيون انتخابات، بودجهي آن را تاييد نميکنند.

اما داوود علي نجفي ميگويد، تدابيري را که مربوط به کميسيون مستقل انتخابات ميشود، اتخاذ ميکنند: "تدابيري که در صلاحيت ما است، ما آن تدابير را اتخاذ خواهد کرديم، درسهايي را از انتخابات گذشته آموختيم. اين درسها و به اصطلاح اين تجارب را در انتخابات بعدي عملي خواهد کرديم".

داوود علی نجفی، رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

داوود علی نجفی، رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

نجفي ميگويد که ليست برخي کارمندان ساحاتي را که در آن تقلب صورت گرفته بود، به کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي فرستاده و اين کميسيون برخي آنها را جريمهي نقدي کرده و برخي ديگر را نيز تا شش سال ديگر از کار کردن در کميسيون انتخابات محروم کرده است. اما در اين ليست، هيچ کدام از مقامهاي کميسيون انتخابات شامل نيستند.

با اين وجود، رييس دارالانشاي کميسيون مستقل انتخابات ميگويد تغييرات در سطح رهبري کميسيون از وظايف رييس جمهوري است و اصلاحات ديگري را که دفتر ملل متحد ميخواهد، از صلاحيتهاي کميسيون انتخابات نيست.

برخي نمايندگان مجلس ميگويند که بايد اعضاي کميسيون مستقل انتخابات از مجلس راي اعتماد بگيرند.

داوود علي نجفي ميگويد فعاليت کميسيون انتخابات مطابق قانون نافذهي کنوني است، و قانون جديد که سه سال قبل به پارلمان فرستاده شده بود، تصويب نشده است.

در همين حال، هفتهي جاري سخنگوي دفتر ملل متحد در کابل گفته بود که هنوز درخواست رسمي در مورد بودجهي انتخابات دريافت نکرده اند. عليم صديق، سخنگوي "يوناما" همچنان گفته بود که پاسخ به درخواست مالي، بستگي به اصلاحات اساسي در کميسيون انتخابات دارد. ولي داوود علي نجفي ميگويد سخنگوي يوناما "بيخبر" بوده و آنها قبلا درخواست کمک مالي از ملل متحد را مطرح کرده اند.

با اين وجود، داوود علي نجفي ميگويد حکومت وعده کرده است که در صورتي که جامعه جهاني انتخابات پارلماني را تمويل نکند، بودجهي آن را فراهم ميکند.

در همين حال، هرچند مسوولان کميسيون انتخابات به برگزاري انتخابات در زمان قانونياش تاکيد ميکنند، اما نجفي ميگويد در صورتي که بودجه و امنيت تامين نشود، مقدور به برگزاري انتخابات نيستند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی