1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بحران گرسنگی در افغانستان

مطالب

به دنبال سقوط نظام جمهوریت و تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، افغانستان دچار بحران اقتصادی شد و فقر و گرسنگی دامنگیر این کشور گردید. سازمان‌های بین‌المللی از وقوع فاجعه بشری هشدار دادند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله