1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
فقرا در حال دریافت نان کمکی در کابل
عکس: Ali Khara/REUTERS

بحران گرسنگی در افغانستان

به دنبال سقوط نظام جمهوریت و تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، افغانستان دچار بحران اقتصادی شد و فقر و گرسنگی دامنگیر این کشور گردید. سازمان‌های بین‌المللی از وقوع فاجعه بشری هشدار دادند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله