با تکميل تيم حکومتي اوباما ، سياست محيط زيست وتعليم وتربيت او نيزروشن مي گردد | آلمان و جهان | DW | 23.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

با تکميل تيم حکومتي اوباما ، سياست محيط زيست وتعليم وتربيت او نيزروشن مي گردد

اوباما پس ازانتخابش چنان با سرعت اعضاي تيم حکومتي اش را برگزيده است که درتاريخ کاخ سفيد بيسابقه مي باشد. با تکميل اعضاي کابينه، سياست واشنگتن دربخش محيط زيست وتعليم وتربيت نيز روشنترمي گردد.

ستیفن چو دانشمند نامداری که با تقررش امیدواری زیادی را درمورد جهت یابی درست سیاست محیط زیست امریکا برانگیخته است

ستیفن چو دانشمند نامداری که با تقررش امیدواری زیادی را درمورد جهت یابی درست سیاست محیط زیست امریکا برانگیخته است

دکتور ستيفن چو،بايد تغييرات اقليمي را در ايلات متحده آمريکاجلوگيري کند. جو برنده جايز جهاني نوبل در فزيک است و در مقام هاي مختلف در اين بخش فعال بوده است.ستيفن چو وزير انرژي در کابينه اوباما مي باشد. او بسيار واضح صحبت مينمايد. مثلاً آمريکايي ها در ارتباط به تاثيرات تغييرات اقليمي چه ميدانند؟ او ميگويد:" من فکر ميکنم که آمريکاييها درک نکرده اند، که به احتمال قوي بسيار چيز هاي ناراحت کنند اي اتفاق خواهند افتاد. اصلاً نميدانند که قضيه از چه قرار است. در غير آن در مقابل آن به اقدامات دست ميزدند."

ستيفن چو که 60 سال دارد تا حال رياست يک آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي را در کاليفورنيا عهده دار بود. او يکي از طرفداران انرژي طبيعي و انرژي آفتاب براي آينده است. در مورد ذخاير ذغال در دنيا ميگويد، کابوسي را مانند است. زيرا بر هر اندازه که از ذغال استفاده گردد به همان اندازه گاز هاي گلخانه اي توليد ميگردند.

ستيفن چو موظف است تا سياستي را در ساحه انرژي بکار برد که نتايج تحقيقاتي را که در مورد صورت ميگيرد جدي بگيرد. کمتر مواد مضره توليد گردد و بيشتر طرفدار صرفه جويي در انرژي باشد. زماني او گفته بود که اگر پادشاه ميبود، توجه به صرفه جويي و موثريت ميداشت. واضح است که او پادشاه نميشود و تنها يک وزير ميشود ولي او براي رسيدن به اهداف اش متحديني را بکار دارد.

امنیت ملی، اقتصاد و حفظ محیط زیست برای اوباما ازاولویتهای عمده به شمارمی روند

امنیت ملی، اقتصاد و حفظ محیط زیست برای اوباما ازاولویتهای عمده به شمارمی روند

کارول برونر ميتواند در اينجا نقش مهم را بدست بياورد. او در گذشته ها دفتر دفاع از محيط زيست ايالات متحده آمريکا را رهبري مينمود. به اين اساس اين تيم امورانرژي در کابينه اوباما، يک نقش کليدي را بدست ميگيرد.

اوباما براي هم آهنگ سازي سياست ها در بخش انرژي و اقليم، کارول برونررا در کابينه انتخاب نموده است.

بروونر بايد سياست هاي انرژي و حفاظت از اقليم را با همديگر هم آهنگ گرداند، زيرا براي اوباما از اولويت ها بشمار ميآيد: فعلاً نزد اوباما سخن از امنيت ملي، اقتصاد و حفظ محيط زيست است.

سناتور کين سارلازار وزير داخله تعيين گرديده است. او از غرب آمريکا ميآيد از کلورادو. وزارت داخله ايالات متحده آمريکا به مقايسه بقيه کشور هاي غربي صلاحيت هاي ديگري دارد. اين مقام اجازه نامه حفريات گاز و نفت را ميدهد و در عيت زمان مسئوول پارک هاي بزرگ طبيعي در آمريکا است. او خود ميگويد: " من ازاين خوشم که ميتوانم به ايجاد يک اقتصاد توليد انرژي پاکيزه کمک بنمايم ، شبکه هاي برق کشور را بهبود بخشيم و سعي نمايم تا از حاملان متعارف انرژي ، چون ذغال، تيل و گاز هوشيارانه استفاده نماييم."

بارک اوباما درنظردارد، در جايي کار اش را با جديت و شدت پيش ببرد که تا حال ايالات متحده ضعيف بوده است. نتنها در ساحه سياست انرژي، محيط زيست و در ساحه حفظ اقليم بلکه شديداً در ساحه آموزشي نيز ضرورت اقدامات جديد و جدي ميرود. مکاتب بهتر، معلمان با ظرفيت کاري بالاتر و پول براي باز سازي مکاتب و مراکز آموزشي ازاين جمله اند.

هرن دونکن 44 سال دارد و اين مقام را بدست خواهد گرفت او در شيکاگو نشان داده است که مکاتب دولتي نيز ميتوانند مکاتب خوبي باشند. او اظهار نموده است که هيچ موضوع ديگر عاجل تر از موضوع آموزش نيست. اگر آمريکا ميخواهد جلو فقر را بگيرد و يا اقتصاد اش را قوي سازد و يا در ساحات مختلف زمينه سازي نمايد، پس آموزش در اين ارتباط چالش بزرگي است که در برابرش قرار دارد.