1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

پایداری

مطالب

پایداری در اقتصاد به این مفهوم است که در گام نخست اطمینان حاصل شود که روش تولید کنونی توانایی نسل‌های بعدی به شکل دادن آینده و تامین نیازمندی‌های شان را با خطر مواجه نکند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر