بازارگرم تبليغات انتخابات درباميان | افغانستان | DW | 10.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بازارگرم تبليغات انتخابات درباميان

دررابطه با انتخابات پيشرودرافغانستان مردم باميان نظرات متفاوت دارد. به تازگی ها برخی از احزاب برای جلب توجه مردم نمایندگی های شان رادربامیان بازکرده اند، مبارزات انتخاباتی زیرنام های مختلف دربامیان برگزارمی شود.

default

بنابرگفته مسوولان کميسيون انتخابات درولايت باميان، به تعداد 99 تن ازسراسر ولايت باميان درشوراي ولايتي خود را نامزد انتخابات نموده که ازجمله 6 نفر آنها را زنان تشکيل مي دهند.

اين درحالي است که برعلاوه ي فعاليتهاي احزاب سياسي، پيش اززمان آغازرسمي مبارزات انتخاباتي، محافلي زيرعناوين مختلف براي تبليغ درباره ي نامزدان مشخص راه اندازي شده است. ازجمله پيش ازآن که زلمي خليلزاد خود را رسماً نامزد انتخابات بکند، گروهي کمپايني را براي او راه اندازي کرده بودند که با برخورد لفظي ميان طرفداران حامد کرزي وبرگزارکنندگان محفل به هم خورد.

بويژه دانشجويان دليل ترک کردن شان را عدم توجه دولت، بخصوص بي توجهي شخص آقاي کرزي به ولايت باميان درزمان حاکميتش گفتند.

بويژه دانشجويان دليل ترک کردن شان را عدم توجه دولت، بخصوص بي توجهي شخص آقاي کرزي به ولايت باميان درزمان حاکميتش گفتند.

همچنان براي تبليغ درباره ي حامدکرزي درانتخابات آينده درمرکزباميان نيزمحفلي برگزارشد. درکمپاين انتخاباتي آقاي کرزي بيشترکارمندان دولتي اشتراک نموده بودند.درعين حال حزب وحدت اسلامي افغانستان رسماً حمايت خودرا ازکانديداتوري آقاي کرزي اعلام نمود. اين محقل نيز با واکنش ديگري مواجه شد؛ درجريان مراسم شمارزيادي ازمردم بخصوص دانشجويان محفل را ترک نمودند.

بويژه دانشجويان دليل ترک کردن شان را عدم توجه دولت، بخصوص بي توجهي شخص آقاي کرزي به ولايت باميان درزمان حاکميتش گفتند.

طبق اظهارات خانم صغراعطايي، مسوول کميسيون مستقل انتخابات درولايت باميان، کسي ازاين ولايت براي رياست جمهوري رسماً کانديد نشده است.

اين درحالي است که شخصي به نام محراب زواريکي ازباشندگان منطقه ي شهيدان، بدون آن که رسماً را ثبت نام نمايد، دربين مردم کانديداتوري خود را اعلام نمود.

زلمی خلیلزاد ازنامزدشدن درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان صرفنظرکرد

زلمی خلیلزاد ازنامزدشدن درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان صرفنظرکرد

همچنان بانزديک شدن انتخابات، شماري ازاحزاب سياسي جديداً دفاترونمايندگي هاي شان را درمرکزباميان فعال ساخته است.

تاکنون دراين ولايت احزاب پيوندملي، حزب وحدت، حزب وحدت مردم، حزب انسجام ملي وحزب وحدت ملت افغانستان دفاترشان را فعال نموده است.

احزاب سياسي همواره بانزديک شدن انتخابات، چالش هاي راکه درجامعه وجوددارد، برجسته ساخته وحکومت را به باد انتقاد مي گيرند.

محمدامين ابتهاج، استاد دانشگاه باميان جهت گيريهاي احزاب سياسي را فقط بانزديک شدن انتخابات قابل درک دانسته جاي حزب فعال وبا برنامه را خالي مي داند.

اومي گويد: "موجوديت يک حزب چپي درافغانستان لازم است." اما او تعريفي مشخصي ازحزب چپ ارائه نکرده است. به باور وي برخي ها هستندکه خط سوم را مطرح مي کنند، ولي تاکنون کارسازنبوده است. منظورازخط سوم نفي احزاب چپ وراست است که بنابرتجربه ي افغانستان هردو جناح تاکنون نتوانسته اند بحران چند دهه ي که دامنگيرافغانستان بوده است را با برنامه هاي مدون شان حل نمايند.

آقاي عبدالغفور اميني يکي ازمعلمان ليسه ي مرکز باميان، تعدد احزاب را به نفع جامعه خوانده اما مي گويد:" احزاب نبايد درآستانه ي انتخابات به سراغ مردم بيايند."

سيدکریم جاوید، بامیان

ویراستار: ياسر

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی