ایساف درمزارشریف به خانواده های بی بضاعت کمک نمود | افغانستان | DW | 03.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ایساف درمزارشریف به خانواده های بی بضاعت کمک نمود

نیروهای کمک به صلح افغانستان(ایساف)، به پیشواز فراررسیدن عیدقربان، توزیع مقداری ازمواد خوراکی را روزسه شنبه درشهر مزارشریف آغازکرد.

پیش ازاین یک موسسه ی آلمانی درولایت قندوزنیزبرای بیجاشدگان ناشی ازخشکسالی وقحطی درشمال، مقیم ولایت قندوز، سه نوبت مواد خوراکی کمک نموده است.

پیش ازاین یک موسسه ی آلمانی درولایت قندوزنیزبرای بیجاشدگان ناشی ازخشکسالی وقحطی درشمال، مقیم ولایت قندوز، سه نوبت مواد خوراکی کمک نموده است.

این مواد شامل آرد وروغن است که برای خا نواده های بی بضاعت درنظرگرفته شده است. برای هر خانواده به مقدار یک بوری آرد 50 کیلویی ومقدار10 کیلوگرام روغن به پیشواز عید، درهماهنگی با ریاست امورزنان ولایت بلخ، توزیع گردید.

این کمک توسط حفیظ اله مجیدی مدیرمسوول "رادیوآزادی" شمال توزیع گردید. آقای مجیدی گفت: برای محبوسین زنان زندان ولایت بلخ نیز کمک های را در نظر گرفته اند و توزیع می نمایند.

آقای مجیدی ازادامه این کمک ها درنواحی مختلف شهر مزارشریف خبرداده گفت:" مادر نظر داریم که در نواحی مختلف شهر مزار مستحقین را از طریق ملا امامان مساجد تشخیص وکمک نماییم".

خانم نسیمه یک تن از کسانی که از این کمک ها مستفید گردیده ، درحالی که بوری آرد وقطی روغن را با خود حمل می کرد؛ ضمن اظهار خوشی ازکمک کشور آلمان که این کمک را به او نموده است، ازدولت افغانستان تقاضا کرد تا زمینه کار را برای او وافراد امثال او مساعد نماید، تا به گفته ی او، از این نوع محتاجی نجات یابند.

خشکسالی سال روان بویژه مردم شمال افغانستان را به شدت متضررساخته است.

خشکسالی سال روان بویژه مردم شمال افغانستان را به شدت متضررساخته است.

پیش ازاین یک موسسه ی آلمانی درولایت قندوزنیزبرای بیجاشدگان ناشی ازخشکسالی وقحطی درشمال، مقیم ولایت قندوز، سه نوبت مواد خوراکی کمک نموده است.

بیکاری وخشکسالی در چند سال اخیرباعث افزایش فقردرافغا نستان شده است. به با ورکارشناسان هر گاه دولت درزمستانی که پیش رو است، در مورد کاهش قیمت مواد غذایی ازطرق مختلف اقدامات موثری نکند، امکا ن بروز فاجعه ناشی از گرسنگی متصوراست.

خشکسالی سال روان بویژه مردم شمال افغانستان را به شدت متضررساخته است. این آسیب ها شامل حال بخش بیشترباشندگان مناطق شمال افغانستان می شود.

درعین حال دردیگرنقاط افغانستان نیزمردم ازقحطی وتنگدستی شکایت دارند. دربرخی مناطق بویژه درشهرها فاصله میان فقیروغنی به حد غیرقابل تصورافزایش یافته است.

گفتنیست که درشمال افغانستان پیش ازاین گزارشهای متعددی درباره ی جان باختن افرادی به علت گرسنگی به نشررسید، ولی واکنش دولت مردان افغانستان چنانچه که توقع می رفت، مثبت نبود.

DW.COM