ایالات آلمان خواستار پول بیشتر برای رسیدگی به مهاجران اند | آلمان و جهان | DW | 27.03.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ایالات آلمان خواستار پول بیشتر برای رسیدگی به مهاجران اند

رقم پناهجویان در آلمان در هفته های اخیراً به وضاحت افزایش یافته است. به باور برخی از ایالت های آلمان فدرال این رقم در سال روان میلادی به بیشتر از 500 هزار تن بالا خواهد رفت. چه کسی باید احتیاجات آنها را فراهم کند؟

نخست وزیران ایالت های آلمان فدرال در برلین در مورد سیاست کشور در قبال پناهجویان مشوره کردند. نکات اساسی این نشست را اسکان، تأمین احتیاجات و وضعیت صحی پناهجویانی که شمار شان رو به افزایش است، تشکیل می داد. راینر هازلوف نخست وزیر ایالت زاکسن انهالت گفت: "ما با ارقامی روبرو هستیم که نه تنها در سال های اخیر افزایش یافته اند، بلکه سه یا چهار سال پیش اصلاً قابل تصور نبودند".

در حالیکه شمار پناهجویان در آلمان در سال 2014 کمی بیشتر از 200 هزار تن بود، در سال روان میلادی ایالت های این کشور آمدن بیشتر از نیم میلیون پناهجوی جدید را تخمین می زنند. اما حکومت آلمان فدرال به تأسی از پیشبینی ادارۀ فدرال برای مهاجران و پناهجویان، برعکس این رقم را حدود 300 هزار تن حدس می زند. این مسأله برای ایالت ها و شهرداری ها مشکل آفرین است، زیرا آنها برای اسکان و تأمین احتیاجات پناهجویان، بر مبنای این تخمین ها آمادگی می گیرند.

هرچه بیشتر خانواده ها در حال فرار اند

مشکلات ساختاری نیز به این مسایل افزوده می شود. هازلوف افزود: "امروزه در بین پناهجویان شمار خانواده های که اطفال خوردسال دارند، نسبت به گذشته به مراتب بیشتر است. مراقبت و رسیدگی به آنها در محل، پیامدهای جدی دارد، زیرا شهرها و مجتمع ها مجبور اند جای بیشتر در کودکستان ها و مکاتب فراهم کنند و تلاش کنند تا کودکان پناهجویان هرچه سریعتر امکان آموزش جامع زبان را دریافت کنند."

دیتمار وویدکِه نخست وزیر ایالت براندنبورگ در نشست برلین گفت: "گمان می کنم که ادارۀ فدرال وضعیت در شهرداری ها و ایالت ها را بسیار ناچیز پنداشته است."

ایالت های آلمان توانمندی مالی برای رسیدگی مناسب به اینهمه پناهجو را ندارند و از دولت فدرال می خواهند که در مخارج این بخش سهم بگیرد. وویدکه، که در حال حاضر ریاست کنفرانس نخست وزیران ایالت های آلمان را به عهده دارد، می افزاید: "ما به این نظر استیم که این مسأله یک چالش سراسری ملی برای کشور ما است. در این رابطه به ویژه از مقامات سراسری خواسته می شود که وضعیت را کوچک وانمود نکنند، بلکه آن را جدی بگیرند."

وویدکه: افزایش پناهجویان یک چالش ملی است

وویدکه: افزایش پناهجویان یک چالش ملی است

به گفتۀ وویدکه دولت فدرال تا کنون تنها به گونۀ انتخابی کمک می کرد و از این به بعد این کمک ها باید تثبیت شده، قابل برنامه ریزی و مطمئن گردند. دولت فدرال تا کنون جمعاً یک میلیارد یورو را برای تأمین احتیاجات پناهجویان در سال های 2015 و 2016 میلادی وعده داده است. اما ایالت ها این رقم را به مثابۀ قطره آبی بر روی سنگ داغی می دانند. به اساس تخمین وویدکه ایالت براندنبورگ برای سال روان میلادی 160 میلیون یورو را به منظور تأمین احتیاجات پناهجویان درنظر گرفته است. این درحالیست که دولت فدرال تنها با 15 میلیون یورو در این مخارج سهم می گیرد.

برای پناهجویان جوان باید زمینۀ آموزش فراهم گردد

نخست وزیر ایالت براندنبورگ همچنان از مدت روند پناهندگی نیز انتقلاد کرد. بررسی یک درخواست پناهدگی طور اوسط شش و نیم ماه طول میکشد، در حالیکه بدین منظور تنها سه ماه وعده داده شده بود. نخسن وزیر هازلوف گفت که به نظر ایالت ها، ادارۀ فدرالی برای مهاجران و پناهجویان به شمار بیشتر کارمندان نیاز دارد.هازلوف افزود که دولت فدرال افزون بر آن باید از کورس های آموزش زبان حمایت کند و این حمایت نباید تنها برای یک سال باشد.

ایالت ها همچنان از دولت فدرال می خواهند برای پناهجویان جوان، که یک دورۀ آموزشی را سپری می کنند، امکان پایان دادن به این دوره را میسر سازد. به گفتۀ وویدکه دولت فدرال باید در این رابطه "تغییرات ضروری حقوقی" را وارد کند، به ویژه برای جوانان و نوجوانانی که از کشورهای نامطمین به آلمان پناهنده می شوند. وویکه می افزاید که برای این افراد، صرف نظر از اینکه تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شان چگونه باشد، امکان آموزش های فنی و یا تحصیلات عالی فراهم ساخته شود.

DW.COM

آگهی