اوباما و مسلمانان جهان | آلمان و جهان | DW | 04.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما و مسلمانان جهان

تنش ميان جهان اسلام و ايالات متحده امريكا تازه نيست. از حملات ۱۱ ام سپتمبر به اين سو، اين تنش ها رو به افزايش بوده اند.

بارك اوباما با حسني مبارك، رييس جهمور مصر

بارك اوباما با حسني مبارك، رييس جهمور مصر

بارك اوباما از همان آغاز احراز مقام رياست جهموري اش تلاش داشته است تا روابط ايالات متحده امريكا را با جهان اسلام بهبود بخشد. سفر فعلي او به شرق ميانه در راستايي همين تلاش ها قرار دارد.

جورج دبليو بوش، رييس جمهور پيشين نيز همواره اين اتهام را رد مي كرد كه گويا ايالات متحده امريكا در حال جنگ با اسلام قرار دارد. او در ۱۷ ام سپتمبر، شش روز بعد از حملات تروريستي ۱۱ ام سپتمبر در نيويارك و واشنگتن اظهار داشت:

”ترور يا دهشت افگني، چهره ي واقعي اسلام نيست، مساله اين نيست. اسلام صلح است. اين تروريست ها بيانگر صلح نيستند، بلكه آنان بيانگر شر و جنگ هستند.”

اما با وجود آنكه او اين اظهار را هميشه تكرار مي كرد، در جهان اسلام چنين برداشت نمي شد. زيرا هردو جنگ در افغانستان و عراق و نيز واقعيت زندان گوانتانامو، به زبان ديگر سخن مي گفتند. اشغال عراق و حملات راكتي نيرو هاي نظامي امريكا بر اهداف پاكستاني بر اساس سياستي قرار داشت كه به درستي عملكرد هاي امريكا صحه مي گذاشت، اما به ارزش ها و ديدگاه هاي ديگران هيچ اعتنايي نداشت. جيمس فليپس از موسسه محافظه كار ” Heritage Foundation” براي توضيح اين امر مي گويد كه جورج دبليو بوش تلاش نمي كرد تا پيامش را خارج از ايالات متحده امريكا پخش كند. او در باره سخنراني مورد نظر اوباما در قاهره مي گويد:

”اين به نحوي ادامه سياست بوش است، اما با لحن ديگري. به اين جهت سخنان او در جهان اسلام با انعكاس بيشتر مواجه مي شود.”

واقعيت نيز همين است كه تحت رهبري رييس جمهور اوباما نيز حملات راكتي بر مناطق پاكستاني ادامه دارد. اما اوباما يك سياست گوش فرا دادن را پي گرفته است. او مي خواهد با ايران نزديك گردد. او مسدود ساختن زندان گوانتانامو را فيصله كرده است، اگر چه در قسمت عملي ساختن آن مشكلاتي وجود دارند. قبل از همه شيوه گفتار و پيام بارك اوباما، از سلف او واضحاَ تفاوت دارد. اوباما در همان آغاز احراز مقام رياست جمهوري اش در ماه جنوري اعلام كرد:

”من به جهان اسلام مي گويم: ما در جستجويي راه جديدي هستيم، راهي كه بر اساس علاقمندي و احترام دو جانبه قرار دارد.”

اوباما نخستين مصاحبه تلويزيوني اش را با يك فرستنده اي عربي انجام داد و واضح ساخت:

”ايالات متحده امريكا در جنگ عليه اسلام قرار ندارد و هرگز نيز قرار نخواهد داشت.”

دينس مك داناف، معاون مشاور امنيتي اوباما مي گويد كه سخنرا ني بارك اوباما در قاهره ادامه منطقي همين سياست خواهد بود. اوباما در ديدارش از قاهره نمي تواند از سخن زدن در باره وضعيت غير دموكراتيك در مصر خود داري نمايد. او مساله منازعه شرق ميانه را نيز مطرح خواهد نمود، اما يك طرح مشخص براي صلح را ارايه نخواهد كرد. بلكه هدف او از اين ديدار اين است تا روابط ميان ايالات متحده امريكا را به جهان اسلام در مجموع بهبودي بخشد. او اين موضوع را در كنفراس مشترك خبري اش با رييس جمهور محمود عباس در واشنگتن ياد آور شد. اوباما قبل از سخنراني اش در قاهره، به جنبه اي ديگر در روابط با كشور هاي اسلامي اشاره كرده گفت:

”من مي خواهم براهميت مسلمانان امريكايي در ايالات متحده امريكا نيز تاكيد كنم و نيز بر سهم بزرگ آنان كه آن ها انجام مي دهند. اين امر در بحث ها اغلباً ناديده گرفته مي شوند.”

برگمن/ مبلغويراستار: ملك

مطالب مرتبط

آگهی