انتخابات پارلمانی افغانستان و جنگ ارقام | مجله حقوق بشر | DW | 29.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

انتخابات پارلمانی افغانستان و جنگ ارقام

یک هفته ازانتخابات پارلمانی افغانستان گذشته بود که مقام های انتخاباتی به دلیل ارقام اعلام شده زیرفشارهای شدیدی قرار گرفتند، زیرا انتخابات پارلمانی امسال خشونت بار تراز انتخابات ریاست جمهوری درسال گذشته بود.

خشونت ها که ناچیزگفته می شد، چنان که آمار ناتو نشان می دهد به تناسب انتخابات ریاست جمهور به اندازه یک سوم بیشتر بوده اند.

خشونت ها که ناچیزگفته می شد، چنان که آمار ناتو نشان می دهد به تناسب انتخابات ریاست جمهور به اندازه یک سوم بیشتر بوده اند.

ارقامی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات ارائه شده است واین کمیسیون مسوول سازماندهی ونظارت از شمارش این ارقام می باشد، به نظرناظران حاکی ازآن اند که کمیسیون می خواهد نشان بدهد این انتخابات بسیارموفقانه ترازآنچه به راه انداخته شده است، که انتظار می رفت.

مارتینه فان بیلیرت، ازموسسه تحقیقاتی " شبکه تحلیلگران افغانستان" گفته است : آماری که توسط کمیسیون مستقل انتخابات دایر برشرکت مردم درانتخابات ارائه شده اند، شمار کسانی را که نمی توانسته اند درانتخابات شرکت کنند نادیده گرفته است. زیرا بیش از1000مرکز انتخاباتی مسدود بودند.

خانم نامبرد درمورد رقم 4/3 میلیون نفری که کمیسیون مستقل انتخابات می گوید دراین انتخابات شرکت کرده اند می افزاید:" حتا ارقامی که درمورد شرکت کنندگان انتخابات اعلام شده است با ارقام واقعی همخوانی ندارد. زیرا این ارقام تنها به مانشان می دهد که به چه تعداد ورق رای دهی مورد استفاده قرار گرفته اند، اما نمی گوید که چه تعداد مردم برای رای دادن ازخانه های شان بیرون رفته اند".

رسانه های افغانی وبین المللی گزارش هایی دارند که شرح چشم دید شاهدان عینی را بیان کرده ونشان می دهند که تهدید، تقلب در دادن رای وسایرانواع بی نظمی های انتخاباتی، صورت گرفته اند. اینها همه بصورت بالقوه می توانند نتایج نهایی را زیرتاثیرقراربدهند.

خشونت هایی که درآغازتوسط حکومت افغانستان وحامیان بین المللی اش ناچیز گرفته می شدند، به تناسب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، چنان که آمار ناتو نشان می دهند، به اندازه یک سوم بیشتر بوده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که درماه آگست سال گذشته صورت گرفت با دوعلامت مشخصه تقلب وخشونت توام بود. مسئله بدانجا کشیده شد که بیشترازیک میلیون رای تقلبی خوانده شد و این موجب بی اعتبارشدن نتایج اعلام انتخابات متذکره گردید.

درحالی که شمارش آرا ادامه دارد، ادعاهایی افزایش می یابند که درآن مهمترین ارگان نظارت انتخابات افغانستان یعنی " بنیاد انتخابات عادلانه وآزاد" ازکارت های انتخاباتی تقلبی، استفاده ازکارت توسط شخص دیگر، اوراق تقلبی انتخاباتی، رای دادن افراد پایین ترازسن قانونی، تهدید رای دهندگان واستفاده ازرنگ های قابل شستن که به یک شخص چندین بار رای دادن را ممکن می ساخته است، سخن به میان آورده است.

ناظران همچنان ازبی نظمی ها درچگونگی رای دادن سخن به میان آورده اند که دربرخی ولایت ها تا 100 درصد اشتراک کنندگان انتخابات را دربرمی گیرد.این شکایت ها باید توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی درنظر گرفته شود که یک مرجع تثبیت اعتبار آرا ومشروعیت نتایج انتخابات می باشد.

اندی کمپبیل رییس " انستیتوت ملی دموکراسی " که مرکز آن در واشنگتن می باشد می گوید: " من فکرمی کنم هرناظری که درروند انتخابات شامل است به حق متوجه می شود که شاید بتوان برغیرجانبدارانه بودن و استقلال کمیسیون انتخابات اعتماد کرد". کمیسیون مستقل انتخابات باید پیش ازاین که نتایج نهایی انتخابات اعلام شود، شکایتی را که اکنون سربه 4000 مورد می زنند جمع آوری کرده وارزیابی نماید.

جی اوبر، ازموسسه امریکایی " دموکراسی انترنشنل" براین نظراست: " آنچه که مهم می باشد اینست که بی نظمی ها یی که شناخته می شوند، ازطریق روند جدول بندی کمیسیون شکایات انتخاباتی وشمارش کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شوند".

کمیسیون مستقل انتخابات قبلاً محاسبات احتمالی مختلفی را انتشارداده است که درآنها شمارشرکت کنندگان درانتخابات نشان داده می شوند. دراین محاسبه های تعداد شرکت کنندگان بین 36% و 47% نظربه این که این ارقام چگونه انتخاب شده اند، نوسان می کند.

بدون یک سرشماری ناممکن است جمعیت افغانستان را دانست. یک مقام ناتو گفته است که نیروهای ائتلاف جمعیت افغانستان را 30 میلیون حدس می زند.

بیش از 17.5 میلیون رای دهند راجستر یا درج دفترشده اند. هرچند ملل متحد گفته است که احتمال دارد این تعداد 10.5 میلیون نفرباشد.

درآغاز کمیسیون مستقل انتخابات درنظر داشت رای گیری را برای 12 میلیون نفرسازماندهی کند، پس ازآن که شمار مراکز رای دهی بیشترازآنچه انتظارمی رفت مسدود شدند، این تعداد به 9/2 میلیون نفررسانده شد. هرقدرکه شمار واجدان رای دهی کمترمی شد، درصد کسانی که درانتخابات شرکت می کردند افزایش می یافت.

این انتخابات درگیرودار تهدیدهای طالبان برگزارشد. آیساف شمارحملاتی را که درجریان انتخابات پارلمانی صورت گرفته است 396 مورد گفته است. این درحالی است که درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شمار این حملات به 281 مورد می رسید.

یک مقام آیساف که نخواسته است از او نام برده شود درمورد این انتخابات گفته است: " روز نمونه ای " بود . درسرتاسرکشور170تا 180 حمله شورشیان صورت گرفت.

یک سازمان غیرحکومتی افغانستان به نام " سیفتی آفیس" گفته است که به روز انتخابات حملات شورشیان 443 مورد بوده است. دراین صورت یک افزایش 56% را به تناسب انتخابات ریاست جمهوری درسال گذشته که درآن 284 حمله صورت گرفت نشان می دهد.

لاین دو اونیل، فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر

آگهی