1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

امنیت غذایی

میلیون‌ها تن در سراسر جهان امنیت غذایی ندارند. افغانستان از جمله کشورهایی است که تعداد قابل توجهی از باشندگان آن امنیت غذایی ندارند.

امنیت غذایی به دسترسی مردم به مواد غذایی کافی گفته می‌شود. این اصطلاح بیشتر در ارتباط به توسعه پایدار کاربرد دارد. امنیت غذایی همچنین با موضوعاتی چون صحت، محیط زیست و تجارت ارتباط دارد. در این صفحه مطالب دویچه وله در ارتباط به امنثت غذایی را می‌یابید.

نمایش مقالات بیشتر