امسال مردم 31 ملیون یورو به سازمان داکتران بدون مرز کمک کرده اند | آلمان و جهان | DW | 02.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امسال مردم 31 ملیون یورو به سازمان داکتران بدون مرز کمک کرده اند

سازمان خیریۀ داکتران بدون مرز دیروز جمعه در برلین پایتخت آلمان گزارش سالانۀ خود را ارایه کرد.

تانکرد شتوبه عضو هیئت عامل داکتران بدون مرز دربرلین به هنگام ارائه گزارش سال 2007

تانکرد شتوبه عضو هیئت عامل داکتران بدون مرز دربرلین به هنگام ارائه گزارش سال 2007

جمعاً 244 داکتر، نرس و همکاران لوژیستیکی در سال گذشته در چارچوب این سازمان در سراسر جهان ایفای وظیفه کرده اند. نقاط بارز درین گزارش بیشتر از همه مسایل مربوط به میانمار، سودان و سومالیا بود. بخش اعظم این خدمات صحی از جانب اعانه دهنده گان شخصی تمویل میگردد، که در سال 2007 این اعانه ها بالغ بر 31 میلیون یورو بود.

سازمان داکتران بدون مرز از سال 1992 در میانمار فعالیت داشته و بویژه افراد مبتلا به ایدز را کمک کرده و خدمات اولیۀ طبی را برای اقلیت های قومی تأمین میکند. ازینرو این سازمان در هنگام سانحۀ طوفان نرگس، که در ماه می سال گذشته بخش های وسیعی از کشور را ویران کرد، توانست کمک های سریع را انجام بدهد.

داکتر تانکرد شتوبه، رییس این سازمان میگوید: "مشکلی که تا هنوز با آن روبرو هستیم ضربات روانی است که مردم دیده اند و تا کنون نتوانسته اند که بر آن فایق آیند. تعداد زیادی از خانواده ها بر اثر این طوفان همه کودکان خود را از دست داده اند و ازین ناحیه رنج روانی دارند. ازینرو ما خدمات طبی خود را بیشتر در عرصه درمان های روانی نسبت به معالجۀ جسمی تمرکز داده ایم."

یک داکترسازمان پزشکان بدون مرز دردارفور به هنگام معاینه مریضی

یک داکترسازمان پزشکان بدون مرز دردارفور به هنگام معاینه مریضی

در آغاز حکومت نظامی فعالیت این سازمان خیریه را محدود ساخته بود، اما اکنون داکتران اجازه دارند آزادانه در کشور فعالیت کنند.

داکتر تانکرد میگوید: "درین میان دیگر هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. طبعاً ما باید دقیقاً بگوییم که کجا میرویم و چه میکنیم و باید اجازه نامۀ سفر دریافت کنیم. طبعاً این با یک کشور آزاد فرق دارد. اما عمدتاً در کار ما ممناعتی ایجاد نمیگردد. لاکن از جانب آن کشور کمکی را هم دریافت نمی کنیم."

سازمان داکتران بدون مرز در تعدا زیادی از کشور های افریقایی هم فعالیت دارد، منجمله در سودان.

در جنوب سودان در سال 2005 جنگ داخلی پس از چندین دهه پایان یافت. این جنگ تقریباً همه زیر بنا ها را درین منطقه نابود کرد. مردم آنجا از خدمات طبی کمتر بهره مند میشوند. داکتر تانکرد که فعالین سازمان داکتران بدون مرز را تنها کمک های عاجل مینامد، میگوید که سه سال پس از تحکیم صلح اصلاً باید سازمان های دیگری در بازسازی سهم میگرفتند. او می افزاید: "رقم وفیات در شفاخانه های ما هنوز هم بسیار بلند است، طوریکه میتوانیم بگوییم که ما از جنوب سودان بیرون رفته نمیتوانیم. یعنی هنوز هم نیاز مبرم به خدمات طبی وجود دارد و ما تا کنون بهبود آشکاری را درین عرصه ندیده ایم."

سازمان خیریۀ داکتران بدون مرز وضع در سومالیا را نیز بسیار وخیم خوانده و میگوید که مردم در آنجا با فقر، خشونت، گرسنگی و بیماری دست و گریبانند. امکانات کمک در آنجا محدود اند. در نتیجۀ یک سوء قصد در ماه جنوری سه کارمند این سازمان در سومالیا کشته شدند. قبل ازاین، دو کارمند دیگر این سازمان با خشونت ربوده شده بود که پس از یک هفته دوباره آزاد گردیدند.

در حال حاضر بخصوص کارمندان سومالیایی کمک های طبی را درین کشور افریقای شرقی به نیازمندان میرسانند، زیرا اقامت طولانی در سومالیا برای داکتران خارجی خطرناک است.

آگهی