اتحاديه اروپا درگرجستان چه خواهد کرد؟ | آلمان و جهان | DW | 15.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاديه اروپا درگرجستان چه خواهد کرد؟

اگر نيك نگريسته شود، براى سفر هيأت اتحاديهء اروپا به تفليس علامت تأييد از مسكو رسيده است، به نحوي که كرملين بروز يكشنبه آغاز خروج قوايش را از مناطق حايل در داخل گرجستان اعلان كرد۰

سارکوزی به هیچ صورت نتوانست آن آزادی عمل مطلوب را که درگرجستان برای ناظران موجود است ازمدویدیف درابخاز و اوسیتیای جنوبی نیز مطالبه کند

سارکوزی به هیچ صورت نتوانست آن آزادی عمل مطلوب را که درگرجستان برای ناظران موجود است ازمدویدیف درابخاز و اوسیتیای جنوبی نیز مطالبه کند

هيأت عاليرتبهء اروپايى به سطح وزراي خارجه، با بازديد امروز خود زمينهء وظايف گروه ۲۰۰ نفرى ناظران غيرنظامي اين اتحاديه را براي کنترول آتش بس فراهم مي سازد۰

فرانك والتر شتاين ماير، وزيرخارجه آلمان فدرال در آستانه سفر هيأت وزراء به گرجستان گفت:

"ما در برآورده ساختن مأموريت خويش و پرداختن سهم آلمان در آرام شدن اوضاع آماده ميباشيم"۰

در اين گروه ناظران اتحاديه اروپا، ۴۰ مأمور پليس آلمانى شاملند۰

در اول مرحله مشكلاتى بروز كرد، زيرا اتحاديهء اروپا بعد از برسميت شناختن ابخازيا و اوسيسياى جنوبى هنوز هم ايندو منطقه را جزء تماميت ارضى گرجستان دانسته و براى انجام وظايف هيأت ناظران همان آزادى و امتيازاتى را تقاضا دارد، كه در داخل خاك گرجستان از آن بهره مند است۰ اما وزير خارجهء فدراسيون روسيه، لاوروو خاطر نشان ساخت، شرط اساسى برآورده شدن اين تقاضا همانا موافقهء حكومات ابخازيا و اوسيسياى جنوبى ميباشد۰

یاپ دوهوپ سیخفر دبیرکل ناتو گفته است که اصولاً عضویت گرجستان درناتو قبول شده است. با اینهم بسیاری کشورهای عضو، طرفدارپیوستن سریع گرجستان به ناتو نیستند

یاپ دوهوپ سیخفر دبیرکل ناتو گفته است که اصولاً عضویت گرجستان درناتو قبول شده است. با اینهم بسیاری کشورهای عضو، طرفدارپیوستن سریع گرجستان به ناتو نیستند

با در نظرداشت انكشاف نو اوضاع به گردانندگى مسكو، اتحاديهء اروپا مجبور به رعايت شرايط گذاشته شده بوده و گروه ناظران تنها داخل خاك گرجستان ميشود۰ رييس جمهور فرانسه نيكولا سركوزى در بازديد اخيرش از مسكو نيز درين زمينه هيچگونه ضمانتى را از كرملين حاصل كرده نتوانست۰

همزمان هيأت ناتو پ تحت رهبرى ياپ ديهوپ سخيفر، دبيرکل پيمان نظامى اتلانتيک شمالي ، براى انجام مذاكرات سياسى بهدف تشكيل يك كميسيون ناتو — گرجستان، عازم تفليس ميشود۰ تشكيل اين كميسيون قبلاً از طرف وزراى خارجهء ناتو رويهمرفته بمنظور تسريع عمليهء داخل ساختن گرجستان به پيمان ناتو طرح گرديده بود۰

دبيرکل ناتو گفت:

" چه ناتو و چه هم رؤساى دول و حكومات ناتو عضويت گرجستان را در ناتو را اساساً تأييد كرده اند۰"

با آنهم موعد داخل شدن به عضويت ناتو هنوز معلوم نبوده و در اين زمينه در بين اعضا اختلاف نظر وجود دارد۰ در حاليكه ايالات متحده امريکا در آمدن گرجستان به ناتو اصرار دارد، فرانسه و آلمان در آن تعلل ميورزند۰ و البته روسيه هيچگاه نميخواهد گرجستان عضو پيمان نظامى جهان غرب شود۰ اينكه هنوز هم كم از كم ۷۰۰۰ عسكر روسى در ابخازيا و اوسيسياى جنوبى سنگر گرفته اند، اخطاريست براى گرجستان۰

مطالب مرتبط

آگهی