اتحاديه اروپا درفکرقانون مشترک پناهندگي | افغانستان | DW | 22.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اتحاديه اروپا درفکرقانون مشترک پناهندگي

پارلمان اتحاديه اروپا در اشتراسبورگ خط مشي جديدي را در مورد عمل کرد دوباره برگشتاندن پناهندگان غير قانوني به وطن شان از کشور هاي عضو اتحاداروپايي تصويب نموده است.

از نه سال به اين طرف سعي مي گردد تا براي حل مشکل پناهندگان غير قانوني در اتحاديه اروپا قواعد وامکانات مشترکي تصويب شود.

از نه سال به اين طرف سعي مي گردد تا براي حل مشکل پناهندگان غير قانوني در اتحاديه اروپا قواعد وامکانات مشترکي تصويب شود.

تمام اقداماتي که براي سياست داخلي وعدلي اتحاديه اروپا مشترکاً در قبال سياست پناهندگان در اروپا پيشنهاد شده است، تاکنون جامه عمل نپوشيده است.

از نه سال به اين طرف سعي مي گردد تا براي حل مشکل پناهندگان غير قانوني در اتحاديه اروپا قواعد وامکانات مشترکي تصويب شود.اما مشکلات تا هنوز لا ينحل مانده است.

بسياري پيشنهادهاي کميسيون اروپايي طبعاً که خردمندانه است، اما اين نا معقول خواهد بود که پناهندگان عراقي در سويدن قبول گردند ودر آلمان قبول نشوند. واين هم نا بخردانه است که براي برگرداندن اين پناهندگان در يک کشور آنها در ساختمان هاي ويژه بايست انتظار بکشند ؛ در حالي که در کشور هاي ديگر آنها در محابس انتظار برگشت شان به کشور هاي ابايي شان را داشته باشند.

در اين مورد فرانسه تصميم دارد تا نيمه سال آينده طرحي را به پيش نمايد که طبعاً به مشکلات روبرو خواهد بود. اما همين که در اين راستا سعي مي ورزد کارش قابل تمجيد است.

بهتر اين خواهد بود اگر اتحاديه اروپا به کشورهاي که پناهندگان ازآن کشور ها به اروپا مي آيند، کمک مالي نمايند تا آنها براي يک زندگي مرفع کشور هاي خويش را ترک نگويند.

آگهی