آيا امنيت کنفرانس کابل تامين است؟ | افغانستان | DW | 18.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آيا امنيت کنفرانس کابل تامين است؟

با وجود تاكيد بر تامين امنيت به وسيله مقامهاي امنيتي، حمله انتحاري روز يک شنبه در کابل، يك بار ديگر نگرانيها در مورد امنيت کنفرانس بينالمللي کابل را افزايش داد.

کابل هر از گاهی شاهد حمله انتحاری طالبان بوده است

کابل هر از گاهی شاهد حمله انتحاری طالبان بوده است

کارگر نور اوغلي، سخنگوي وزارت صحت عامه گفت که در اين حمله سه نفر کشته شده و حدود چهل نفر ديگر زخم برداشته اند.

کشته شدگان اين حادثه افراد ملکي ميباشند. اين حمله در جادهاي که به ميدان هوايي ختم ميشود، صورت گرفت. نيروهاي ناتو گفته اند که سربازان آنها در اين حمله خسارت نديده اند.

اين درحالي است که مقامهاي امنيتي گفته بودند که حدود شانزده هزار سرباز براي تامين امنيت کنفرانس کابل توظيف شده اند.

وزارت دفاع افغانستان گفته بود که سه هزار سرباز ارتش براي تامين امنيت کنفرانس کابل مامور شده اند. معاون قومانداني امنيه ولايت کابل نيز گفته بود که "پوليس صد درصد آماده است و 13 هزار پوليس براي تامين امنيت اين کنفرانس توظيف شده اند".

روز پنج شنبه گذشته نيروهاي ناتو در افغانستان گفتند، دو شورشي را که تهديد مستقيم را متوجه کنفرانس کابل ميکردند، بازداشت کردند.

محلات مزدحم کابل در گذشته هدف حمله طالبان بوده

محلات مزدحم کابل در گذشته هدف حمله طالبان بوده

با اين وجود، حمله امروز نگرانيها در مورد کنفرانس بينالمللي کابل را که مقامهاي بيش از شصت کشور و موسسات بينالمللي به شمول بان کي مون، سرمنشي ملل متحد و هيلاري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده امريکا، در آن اشتراک ميکنند، افزايش داد.

طالبان در گذشته نيز کوشش کرده اند مراسم دولتي و مهم را اخلال کنند. سال گذشته در روز حلف وفاداري وزيران کابينه حامد کرزي، طالبان در مرکز شهر کابل، در نزديکيهاي ارگ رياست جمهوري دست به حمله سازمانيافته زدند.

همچنان طالبان کوشش کردند جرگه مشورتي صلح را که "راههاي مذاکره با طالبان" را جستجو ميکرد، برهم بزنند و از محلهاي نزديک به آن حمله کردند.

به باور تحليلگران، هرچند با توجه به تدابير امنيتياي که گرفته ميشود طالبان نميتوانند با نيروهاي دولتي و خارجي رو در رو بجنگند، اما با اين گونه حملات، توجه افکار عمومي را جلب ميکنند، خصوصا در شرایط کنونی که توجهها به کنفرانس کابل معطوف شده است.

چنانچه نيروهاي آيساف در يک اعلاميه مطبوعاتي گفتند: "شورشيان يک بار ديگر براي جلب توجه رسانهها، به قيمت جان مردم بيگناه دست به خشونت زدند".

از زماني که بحث مذاکره با طالبان جديتر مطرح شده، خشونتها در افغانستان نيز افزايش يافته و شورشيان حملات شان را بيشتر ساخته اند.

براساس آمار نيروهاي آيساف، در دو هفته اخير در اثر حملههاي شورشيان حدود 80 فرد ملکي کشته شده و نزديک به 150 تن ديگر زخمي گرديده اند.

عارف فرهمند

ويراستار: ملک

مطالب مرتبط

آگهی