آزادي سه کوهنورد درترکيه روز خوشي براي آلمانيها | آلمان و جهان | DW | 21.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آزادي سه کوهنورد درترکيه روز خوشي براي آلمانيها

يكشنبه براى آلمان يكروز خوش محسوب ميشود، زيرا بعد از ۱۲ روز پر از دلهره براى دولت ولى از همه بيشتر براى خانواده هاى گروگانان، حزب پى كا كا ، سه كوهنورد ربوده شده آلماني را دوباره آزاد ساخت۰

کوهنوردان آلمانی درچنین مناطقی ازکوه ارا رات ربوده شده بودند.

کوهنوردان آلمانی درچنین مناطقی ازکوه ارا رات ربوده شده بودند.

اين درحالي است که مقامات حكومتى تركيه ادعا ميكنند، با اعمال فشار روى تروريستان كردى و اخطار حمله روى پايگاه هاى شان قادر به رهايى ۳ كوهنورد آلمانى شده اند، بقول والى اناتوليا محمد چتين كه مي گويد: "واحدهاى ژاندارمرى و پليس سرحدى با توسل به اقدامات جدى در جلوگيرى از خارج شدن آدم ربايان با گروگانان آلمانى از منطقه و با توسل به عمليات سنجيده شده در حفظ جان اتباع آلمانى و همچنان موقف ثابت دولت آلمان در عدم پذيرش و بر آورده شدن شرايط گروگان گيران و درك بن بستى كه در آن گروگان گيران خود را ديدند، قادر به آزاد ساختن گروگان گيران شدند".

شتاین مایر شخصاً ازمقامات امنیتی ترکیه سپاسگزاری کرده است

شتاین مایر شخصاً ازمقامات امنیتی ترکیه سپاسگزاری کرده است

اين شهروندان کوهنورد آلمانى، شنبه شب در شيله هاى ارتفاعات ارارات در حوزهء كوهستانى شرق تركيه در همان منطقه اي كه ربوده شده بودند، رها گرديدند۰ پليس تركى ايشانرا گرفته، نخست به شهر دوگوبايزيد برده، تحت معاينهء عاجل صحى و استيضاح رويداد قرار داده و متعاقب آن بروز يكشنبه در اگرى مركز اناتوليا در معيت والى و هيأت دولتى تسليم قواى امنيتى آلمان ساختند.

با آنكه حزب كارگران كردستان ادعا ميكند، اتباع آلمانى را بدون ترس از اخطار دولت، برضاء و رغبت خود آزاد ساخته است، اين ادعا آنقدر قابل قبول نبوده و دال بر ضعف پيكر سازمان اين حزب ممنوعه تلقى ميشود۰

کوهنوردان درعقب دریک ژاندرمری ترکیه نزدیک به مرز ایران انتظارمی کشند

کوهنوردان درعقب دریک ژاندرمری ترکیه نزدیک به مرز ایران انتظارمی کشند

قدر مسلم اينست،حزب كارگران كردستان با اينكار نه تنها به آرزوى خود در برآورده شدن اهداف و شرايط گذاشته شده نزد حكومت برلين نشد، بلكه برعكس نظر و موقف آلمان را در مقابل خود مشكوك تر و روابط برلين را با انقره نزديك تر ساخت، چنانيكه فرانك والتر شاينماير وزير خارجهء المان ياد آوري کرد:"اين لحظاتيست كه ما بايد مراتب امتنان خود را در مقابل تركيه و خصوصاً دواير امنيتى آن ابراز كنيم، كه از همان اول مساعى ما را پشتيبانى كردند۰ من با همتاى تركى ام بابه جان صحبت كرده و مراتب امتنان خود را به مقامات امنيتى تركيه رساندم"۰

سه كوهنورد آلمانى در جمع يك گروپ ۱۳ نفرى شامل يك خانم ادارهء مركزى امور جنايى و امنيتى دولت آلمان بتأريخ ۸ جولايى در كوه هاى ارارات به گروگان گرفته شده بودند.

آگهی