آخرين سفر جورج دبليو بوش بوش به اروپا به هنگام تصدي رياست جمهوري ايالات متحده امريکا | آلمان و جهان | DW | 07.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آخرين سفر جورج دبليو بوش بوش به اروپا به هنگام تصدي رياست جمهوري ايالات متحده امريکا

جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مي خواهد به روزدوشنبه ضمن سفرش به اروپا از رهبران اين قاره تقاضا نمايد تا ميزان کمکهاي شان را به افغانستان بيفزايند، فشار بيشتر برايران وارد بکنند

کشورهای متحد ومیزبان گاهی پوسترهای بزرگ بوش را بردیوارها نصب می کنند تا خرسندی شان را ازحضور این مهمان ابراز دارند

کشورهای متحد ومیزبان گاهی پوسترهای بزرگ بوش را بردیوارها نصب می کنند تا خرسندی شان را ازحضور این مهمان ابراز دارند

کاخ سفيد همچنان اميدوار است که درساحه تجارت نيز پيشرفتهايي را تحکيم بخشد اما انتظار کمي درمورد انعقاد موافقتنامه هاي بزرگ دراين سفر برده مي شود . فکرمي شود اين آخرين سفربوش به قاره درهنگام تصدي مقام رياست جمهوري امريکا باشد.

استيفان هدلي مشاورامنيت ملي ايالات متحده امريکا دراين هفته به خبرنگاران گفته است: " من فکرنمي کنم که شما شاهد اظهارات دراماتيکي باشيد."

با اينهم رئيس جمهور ايالات متحده امريکا يک سيني دپلوماتيک را براي اين سفراروپايي که از 10-16 جون را دربرمي گيرد فراهم ساخته است . اين سفر نخست ازسلوانيا جايي آغاز مي گردد که درآنجا همايش سالانه سران ايالات متحده امريکا واروپا برگزارمي گردد. بعداً بوش به آلمان مي آيد ازآنجا به ايتاليا ، واتيکان ، فرانسه وبريتانيا مي رود.

کشورهای متحد ومیزبان گاهی پوسترهای بزرگ بوش را بردیوارها نصب می کنند تا خرسندی شان را ازحضور این مهمان ابراز دارند

کشورهای متحد ومیزبان گاهی پوسترهای بزرگ بوش را بردیوارها نصب می کنند تا خرسندی شان را ازحضور این مهمان ابراز دارند

درراس سياههء کارهاي عمده اي که بوش بايد دراين سفرانجام بدهد ؛ افزايش فشاربرتهران به خاطر برنامه اتومي اين کشور مي باشد. همچنان وي مي خواهد کمکهاي بيشتر کشورهاي اروپايي را به کشورجنگزده افغانستان جلب نموده ونظرات متحدان اروپايي امريکا را دربخش تغييراقليم با همديگر نزديکترساخته وگشايشهايي دربخش موانع تجارتي به وجود آورد.

هدلي مشاور امنيت ملي امريکا گفته است :" ما خودمان عمل مي کنيم وازديگرکشورها تقاضا مي کنيم تا فشار برايران را افزايش بدهند. ما فکرمي کنيم که چنين کاري يک عنصرراه حل است".

بريتانيا، فرانسه وآلمان درحالي که ازجانب چين وايالات متحده امريکا حمايت مي شونددرصدد تهيه مشوقهاي تازه اقتصادي براي ايران اند تا اين کشور ازغني سازي يورانيم دست بردارد وتهران بالمقابل پيشنهادهايي بکند. هدلي ضمن اظهاراين مطالب افزوده است:" ما با اين طريق ازراه مذاکره مي بينيم که آيا اين پيشنهادها کدام وعده جديد را برمي انگيزد".

بوش که به صورت خاص ازضرورت استعمال قوه عليه ايران انکار نکرده است دراين هفته با اهود المرت نخست وزيراسرائيل ملاقات داشته است ورسانه گفته اند که نخست وزير اسرائيل ازامريکا تقاضا نموده است تا ازيک طرح احتمالي حمله به ايران حمايت بکند.

روابط دشوار با روسیه را نیز بوش با متحدان اروپایی اش مورد بحث قرار می دهد

روابط دشوار با روسیه را نیز بوش با متحدان اروپایی اش مورد بحث قرار می دهد

شاول مووفاز، معاون نخست وزيراسرائيل به روزجمعه به روزنامه "يديوت اهارونوت " گفته است:" درصورتي که ايران به برنامه اتومي اش ادامه بدهد، ما برآن حمله خواهيم نمود".

دررابطه با کنفرانس کشورهاي کمک کننده به افغانستان که قراراست به تاريخ 12 ام ماه جون درپاريس برگزارگردد، بوش اميدوارست تا فشارهايي که برمتحدان امريکا وارد مي کند، بتواند برميزان کمکهاي آنها نسبت به گذشته بيفزايد.

وي همچنان مي خواهد با متحدان امريکا درباره روند صلح خاورنزديک که لنگ لنگان پيش مي رود، روابط دشوارکشورهاي غربي با روسيه ، تقويت مواضع گرجستان درقبال انتقام جويي روسيه ، برقراري دموکراسي درلبنان و جدوجهد درصربستان مذاکره نمايد.

اين سفربوش درآستانه مبارزه انتخاباتي براي رياست جمهوري ايالات متحده امريکا صورت مي گيرد.

مطالب مرتبط

آگهی